Ruska miłość w czasach autonomii galicyjskiej, czyli o romansach w bibliotekach greckokatolickiego duchowieństwa


Abstrakt

The article presents how the libraries of Greek Catholic priests in the Galician clergy houses of the second half of the 19th century shaped and managed the horizon of the matrimonial expectations of Ruthenian readers i.e. daughters of the priests. I interpret romance novels by Ivan Havryshkovych (1827–1907) and Fylymon Kalytovsky (1841–1912) which were addressed to them and printed in a literary supplement to the conservative Ruthenian magazine “Slovo”. The issue under consideration has not been the subject of literary studies so far. I treat these literary texts as an artistic representation of the Galician social structure. The overarching aim of the research is to interpret, using the sociological theory of Eva Illouz, the ecology and architecture of romantic choices of the Ruthenian elite. More specifically, I look at the socially shaped matrimonial conditions reflected in the romances and conventions that accompany them, as well as at the relationship of romantic choices with social transgression of the protagonists. Moreover, I attempt to show what political factors formed and disciplined the literary representations of erotic love and what these representations can tell us about the socio-national order in Galicia designed by conservative Ruthenian writers.

Słowa kluczowe

Galicja; Starorusini; rusofile; romans; architektura wyboru

Foucault, Michel. Historia seksualności, trans. Bogdan Banasiak, Krzysztof Matuszewski, Tadeusz Komendant. Warszawa: Czytelnik, 1995.

Illouz, Eva. Dlaczego miłość rani. Studium socjologiczne, trans. Michał Filipczuk.Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2016.

Magocsi, Paul Robert. „Old Rythenianism and Russophilism. A New Conceptual Framework for Analyzing National Ideologies in Late 19th Century Eastern Galicia”. In American Contributions to the Ninth International Congress of Slavists, ed. Paul Debreczny, Vol. 2 Literature, Poetics, History. Kiev: Slavica, 1983, 305–324.

Martuszewska, Anna. Architektonika literackiego romansu. Gdańsk: słowo/obraz terytoria, 2014.

Setecka, Agnieszka. „Romans − Przejaw zwycięstwa czy klęski kobiet? O romansie dawniej i dziś”. In Krytyka feministyczna. Siostra teorii i historii literatury, ed. Grażyna Borkowska, Liliana Sikorska. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2000, 187–199.

Świstun, Filip. „Spory austryackich Rusinów o kwestyę narodowości”. Świat Słowiański, no. 71 (1910): 250–276.

Wójtowicz-Huber, Bernadetta. „Ojcowie narodu”. Duchowieństwo greckokatolickie w ruchu narodowym Rusinów galicyjskich (1867–1918).Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2008.

Pobierz

Opublikowane : 2019-07-04


Glinianowicz, K. (2019). Ruska miłość w czasach autonomii galicyjskiej, czyli o romansach w bibliotekach greckokatolickiego duchowieństwa. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (9(12) cz.2), 29-40. https://doi.org/10.32798/pflit.118

Katarzyna Glinianowicz 
Polska Akademia Nauk  Polska
Copyright (c) 2019 Katarzyna Glinianowicz

Wszystkie artykuły prezentowane na łamach „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” są publikowane w otwartym dostępie na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa wersja 3.0  (CC-BY)