Praga – narodowa lektura przestrzeni


Abstrakt

The author analyzes the space of Prague presenting national perception of the city. It was registered as a UNESCO world heritage site. The author shows the process of changing Prague into a national symbol of Czechness. However, national movement increased national divisions between Czechs and German: in the 1880s separate promenades, coffee shops, and a university were established. During the First Czechoslovak Republic, the capital is mapped primarily in reference to the tradition of Charles IV and the Hussite movement. However, this tradition was modernized: Prague Castle as the seat of President T. G. Masaryk became the most important place in Prague. During Protectorate of Bohemia and Moravia, places associated with the Hussite tradition were “erased,” but the symbolism of medieval Prince Václav (Wenceslas) was made into a symbol of Czech loyalty toward the Germans. Next phase of manipulation occurred when communist took power. National traditions no longer have an integrating and rallying function today.

Słowa kluczowe

dziedzictwo narodowe; Czechy; Praga; tożsamość narodowa; tożsamość państwowa

Balšánek, Antonín. “Praga caput Patriae.” Národní listy, no. 166 (1918): 1.

Boháč, Antonín. Hlavníměsto Praha: studie o obyvatelstvu. Praha: Státníúřad statistický, 1923.

Brandes, Detlef. Češi pod německým protektorátem. Okupačnípolitika, kolaborace a odboj 1939–1945, trans. Petr Dvořáček. Praha: Prostor, 1999.

Cohen, Gary B. Němci v Praze 1861–1914, trans. Jana Madlerová. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2000.

Hojda, Zdeněk, et Jiří Pokorný. Pomníky a zapomníky. Praha, Litomyšl: Paseka, 1997.

Holub, Karel, ed. Velká kavárna Slavia. Praha: Ars Bohemia: Holub & Altner: Nakladatelstvı Jan Hovorka, 1998.

Hroch, Miroslav. V národním zájmu. Požadavky a cíle evropských národních hnutídevatenactého století ve srovnávací perspektivě. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1999.

Klimek, Antonín. Říjen 1918. Vznik Československa. Praha, Litomyšl: Paseka, 1998.

Kučová,Věra. Světové kulturní a přírodní dědictvíUNESCO. Praha: Národní památkový ústav, 2009.

Láník, Jaroslav, et Jan Vlk, eds. Dějiny Prahy II. Praha: Ladislav Horáček − Paseka, 1998.

Macura, Vladimír. Znamenírodu.České obrozeníjako kulturnítyp. Jinočany: H&H, 1995.

Národní listy, no. 166 (1918): 1.

Pavel, Jakub. “Národníkulturnípamátka Bílá hora, bojiště a letohrádek Hvězda s oborou.” In Bílá hora, národní kulturní památka, eds. Jakub Pavel, František Kavka, Josef Polišenský, Stanislav Pánek, Marie Vorličková. Praha: Olympia, 1969, 3–4.

Pěkný, Tomáš. Historie Židu° v Čechách a na Moravě. Praha: SEFER, 2001.

Poche, Emanuel. Prahou krok za krokem. Praha: Panorama, 1985.

“Slovanská Praha.” Národní listy, no. 276 (1882): 1.

Soukupová, Blanka. “Česká národní identita a Praha. Sakrální a profánní místa ve velkomestě.” In Sfera sacrum i profanum w kulturze współczesnych miast Europy Środkowej, eds. Adam Koseski, Andrzej Stawarz.Warszawa, Pułtusk: Polskie Towarzystwo Etnologii Miasta et al., 2004, 41–60.

Soukupová, Blanka. “Klub Za starou Prahu, památky a pamět’. Reflexe starobylosti a krásy města v české společnosti koncem 19. a ve 20. století.” In Město – identita − pamět’, eds. Blanka Soukupová, Hedvika Novotná, Zuzana Jurková, Andrzej Stawarz. Bratislava: Zing print, 2007, 14–32.

Soukupová, Blanka. “Místo husitské tradice vmoderníčeské společnosti: základníkámen národní identity?” In Pamět’ − národ − menšiny − marginalizace − identity I. Urbánní studie, vol. 6, eds. Blanka Soukupová, Helena Nosková, Petr Bednařík. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, 2013, 9–40.

Soukupová, Blanka. “Mýty Prahy v období protektorátu Čechy a Morava a jejich významy.” In Mýtus − “realita” − identita. Národní metropole v čase vyvlastnění, kolaborace a odporu. Urbánní studie, vol. 5, eds. Blanka Soukupová, Róża Godula-Węcławowicz. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, 2013, 13–47.

Soukupová, Blanka. “Praha − mýtus českého a zlatého slovanského města: Mobilizace národní identity nebo protiněmecký konstrukt?” In Etnické komunity. Vyjednávání pozice v majoritě, eds. Dana Bittnerová, Mirjam Moravcová. Praha: FHS UK, 2012, 163–186.

Soukupová, Blanka. “Praha − tradiční česká a nová státní metropole: mýtus a identita. K roli mýtu˚ jako součásti ideologie nového češství a českoslovenství.” In Mýtus − “realita” − identita. Státní a národní metropole po první světové válce. Urbánní studie, vol. 3, eds. Blanka Soukupová, Miroslav Hroch, Harald Christian Scheu, Zuzana Jurková. Praha: Fakulta humanitních studíı Univerzity Karlovy v Praze, 2012, 9–31.

Soukupová, Blanka. “Praha v čase ‘návratu do Evropy.’ Česká a státní metropole mezi pamětí a vizemi budoucnosti.” In Mýtus − “realita” − identita. Národní metropole v čase “návratu do Evropy.” Urbánní studie, vol. 9, eds. Blanka Soukupová, Andrzej Stawarz. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, 2015.

Soukupová, Blanka. “Praˇzská spolěcnost středních vrstev v letech 1930–1938. K perspektivam mezietnického soužití na území jednoho státu.” In Lidé města, vol. 6. Město a jeho kultura. Praha: Institut základu˚ vzdělanosti Univerzity Karlovy, Nadace Ethnos, 1994 (1996), 66–92.

Soukupová, Blanka. “‘Teprve komunisté uskuteční Libušino proroctví.’ Praha v mytologii reálného socialismu.” In Mýtus − “realita” − identita. Socialistické metropole v zápasech o novou přítomnost a vizi št’astné budoucnosti. Urbánní studie, vol. 8, eds. Blanka Soukupová, Daniel Luther, Peter Salner. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií, 2014, 9–52.

Soukupová, Blanka. “Václavské náměstí − proměny pražského korza v moderní době.” In Československé město včera a dnes: Každodennost − reprezentace − výzkum, eds. Barbora Vacková, Slavomíra Ferenčuhová, Lucie Galčanová. Červený Kostelec/ Brno: Pavel Mervart/Masarykova univerzita, 2010, 11–47.

Soukupová, Blanka, Novotná, Hedvika. “Kavárna, kavárníci a kavárenˇstí hosté. Nekolik poznámek k fenoménu pražských kaváren.” Journal of Urban Ethnology, no. 8 (2006): 73–90.

Šustek,Vojtěch. “Nacistická kariéra sudetoněmeckého historika.” In Josef Pfitzner a protektoratní Praha v letech 1939–1945, vol. 2, eds. Alena Míšková, Vojtěch Šustek. Praha: Scriptorium, 2000, 8–38.

Urban, Otto. Česká společnost 1848–1918. Praha: Svoboda, 1982.

Žípek, Alois. “Hlava svobodného státu.” In Praha v obnoveném státě československém. Praha: Rada hlavního města Prahy, 1936, 3–7.


Opublikowane : 2019-07-04


Soukopová, B. (2019). Praga – narodowa lektura przestrzeni. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (9(12) cz.1), 111-121. https://doi.org/10.32798/pflit.110

Blanka Soukopová 
Uniwersytet Karola w Pradze  Czechy
Copyright (c) 2019 Blanka Soukopová

Wszystkie artykuły prezentowane na łamach „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” są publikowane w otwartym dostępie na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa wersja 3.0  (CC-BY)