Święty Jan pod Skałą: święte miejsce i jego skonfliktowane tradycje


Abstrakt

The author explores the ideologization of human space on the example of the place known as Saint John under the Rock in Czechia. This place has a long and rich tradition, also written one, and is tightly bound with Czech identity, not only local but also national. The oldest mentions about the place appear in medieval manuscripts that describe it as one of the most mysterious and sacred. Religious tradition connected with the place serves as an example of the diversity of Czech approaches to faith. For the history of the place was extremely turbulent and its owners usually used it as a tool of cultural appropriation and ideological interest, Saint John under the Rock proves how desired traditions were shaped. To discuss Czech tradition, the author employs the metaphor of “geological layers.” Although all the layers − the Christian, the secular, and even the communist tradition − compose Czech identity, their interpreters analyze them in separation. They detach the layer of tradition that does not fit their perspective. Hence, the place under analysis reveals a battle for identities that aims to establish the dominant layer of tradition. In this article, I seek to unveil the game of contradicting narratives to show how a place so deeply plunged in Czech tradition is abused to represent only a part of the “right” tradition.

Słowa kluczowe

przewodnik turystyczny; duchowość; filozofia dziejów Czech; Święty Jan pod Skałą; komunizm

Halík, Tomáš. Víra a kultura − pokoncilnívývoj českého katolicismu v reflexi časopisu Studie. Praha: Zvon, 1995.

Janák, Dušan, et Aleš Kýr. “Nástin vývoje československého vězeňství v letech 1948–1989.” Historická penologie, no. 5 (2004): 1–5.

Kafková, Alena. “Z historie kláštera Sv. Jan pod Skalou.” Historická penologie, no. 3 (2003): 10–14.

Kuchař, Jiří, et Václav Vokolek. Esoterické Čechy, Morava a Slezsko. vol. 1. Praha:Eminent, 2002.

Kuchař, Jiří, et Václav Vokolek. Esoterické Čechy, Morava a Slezsko. vol. 4. Praha: Eminent, 2005.

Ševčík, Jiří. Album svatoivanské. Praha: Vyšehrad, 2002.

Skácel, Jan. “Modlitba za vodu.” In Básnˇe [Poems], ed. Jiří Opelík, vol. 2.Třebíˇc: Akcent 1998–2008, 243–245.

Skalický, Karel. “Prolegomena k budoucí filozofii českých dějin.” In Za nadějí a smysl. Praha: Zvon, 1996, 130–161.

Vašica, Josef. České literární baroko: Příspěvky k jeho studiu. Brno: Atlantis, 1995.

“Minuty z přírody: Jeskyně sv. Ivana.” Filmed 2017, https://www.ceskatelevize.cz/porady/11126999091-minuty-z-rirody/215562220300052-jeskyne-sv-ivana/ (film unavailable).

Ciprová, Inka, et Jaromír Vašta. “Příběh poustevníkova lože.” Commented by František Nepil. Filmed November 1995, Česká televize 2015 (film unavailable).

Hofmanová, Antonie, Bud’me prostíjako holubice. Vyprávěníkatolické aktivistky o svém vězněnív padesátých letech, Praha 1991, p. 60.This book is unavailable. I quote after: Aneta Doležalová, Církevní procesy v 50. letech na příkladu Antonie Hofmanové (Hradec Králové, 2015), 54, https://theses.cz/id/9cecpv/STAG67029.pdf.

Lederer, Alan. “Pokušení svatého Ivana. JaromírŠtětina v osidlech čertu, kteří vyhnali poustevníka z Bílé Třeměsné do Sv. Jana pod Skalou.” Filmed 2005, http://www.ceska

televize.cz/tvprogram/hledani/?filtr[IDEC]=204562215400016&filtr[obdobi]=archiv.

Novák, Ján. “Počesku: Svatý Jan pod Skalou, Ves pod patronátem poustevníka, který se ovšem nejmenoval Jan.” Filmed March 2001, Česká televize, http://www.ceskatelevize. cz/ivysilani/1037067545-pocesku/201322225720003-svaty-jan-pod-skalou.

Pešek, Michal. “Jak znovu ožil Svatý Jan pod Skalou − klášter, kostel a obec.” Filmed 1992 (film unavailable).

Somr, Josef, etLadislavLakomý. “Cyklus o putovánípo známých i méně známých místech hlubokých tradic.” Filmed 2008, http://www.ceskatelevize.cz/porady/1185264473-poutni-mista/308298380210003-svaty-jan-pod-skalou.


Opublikowane : 2019-07-04


Sosnowska, D. (2019). Święty Jan pod Skałą: święte miejsce i jego skonfliktowane tradycje. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (9(12) cz.1), 97-110. https://doi.org/10.32798/pflit.109

Danuta Sosnowska 
Uniwersytet Warszawski  Polska
Copyright (c) 2019 Danuta Sosnowska

Wszystkie artykuły prezentowane na łamach „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” są publikowane w otwartym dostępie na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa wersja 3.0  (CC-BY)