„Nasza literatura opowie o zwycięstwie, życiu, śmierci, stracie, miłości i pokoju”. Rozmowa z Olgą Derkachovą


Abstrakt

Rozmowa z Olgą Derkachovą dotyczy ukraińskiej literatury dla dzieci i młodzieży, zwłaszcza w kontekście rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Słowa kluczowe

literatura dziecięca i młodzieżowa; Olga Derkachova; rynek książki; Rosja; Ukraina


Opublikowane : 2022-08-12


Kostecka, W., Mik, A., Niewieczerzał, M., Skowera, M., & Stępień, K. (2022). „Nasza literatura opowie o zwycięstwie, życiu, śmierci, stracie, miłości i pokoju”. Rozmowa z Olgą Derkachovą. Dzieciństwo. Literatura I Kultura, 4(1), 117-122. https://doi.org/10.32798/dlk.1012

Weronika Kostecka  w.kostecka@uw.edu.pl
Uniwersytet Warszawski  Polska
https://orcid.org/0000-0002-2373-7326

Weronika Kostecka – dr, pracuje w Instytucie Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Jej zainteresowania badawcze obejmują historię oraz teorię literatury dziecięcej, kulturową historię baśni oraz literaturę i kulturę popularną. Kontakt: w.kostecka@uw.edu.pl.


Anna Mik 
Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego  Polska
https://orcid.org/0000-0002-6840-6504

Anna Mik – dr, pracuje w Muzeum Książki Dziecięcej (dziale specjalnym i czytelni naukowej Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego). Jej zainteresowania naukowe obejmują gender studies, monster studies, queer studies i wielokulturowość w odniesieniu do literatury dziecięcej i młodzieżowej. Kontakt:  anna.mik@koszykowa.pl.


Marta Niewieczerzał 
Uniwersytet Warszawski, Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego  Polska
https://orcid.org/0000-0003-1501-3907

Marta Niewieczerzał – mgr, przygotowuje rozprawę doktorską w Instytucie Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim dotyczącą obrazu Warszawy w fantastyce dziecięcej i młodzieżowej. Pracuje w Muzeum Książki Dziecięcej (dziale specjalnym i czytelni naukowej Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego). Kontakt: marta.niewieczerzal@gmail.com.


Maciej Skowera 
Uniwersytet Warszawski, Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego  Polska
https://orcid.org/0000-0002-0299-3515

Maciej Skowera – dr, pracuje w Instytucie Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Muzeum Książki Dziecięcej (dziale specjalnym i czytelni naukowej Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego). Jego zainteresowania naukowe obejmują historię i teorię fantastyki dziecięcej i młodzieżowej, przekształcenia klasyki dla młodych czytelników i czytelniczek oraz kulturę popularną. Kontakt: mgskowera@uw.edu.pl lub maciej.skowera@koszykowa.pl.


Karolina Stępień 
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytet Warszawski  Polska
https://orcid.org/0000-0003-4101-9683

Karolina Stępień – mgr, przygotowuje rozprawę doktorską w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Wydziału Neofilologii na Uniwersytecie Warszawskim dotyczącą teorii literatury dziecięcej współczesnej argentyńskiej literatury dla dzieci. Pracuje w instytucie Neofilologii na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Kontakt: karolina.stepien@up.krakow.pl.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Polityka Open Access
Wszystkie artykuły prezentowane na łamach „Dzieciństwa. Literatury i Kultury” są publikowane w otwartym dostępie na licencji Creative Commons – Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0). Oznacza to, że:

  • mogą być udostępniane i cytowane pod warunkiem jednoznacznego i klarownego wskazania autora przywoływanego tekstu;
  • nie można korzystać ze środków prawnych lub technologicznych, które ograniczałyby innych w wykorzystywaniu tekstu na warunkach określonych w licencji.

Więcej informacji: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl