Recenzja książki – Valerijus Čekmonas: Kalbų kontaktai ir sociolingvistika, red. Laima Kalėdienė, Lietuvių Kalbos Institutas, Vilnius, 2017


Abstrakt

Recenzja naukowa.

Engelking, A. (2012). Kołchoźnicy. Antropologiczne studium tożsamości wsi białoruskiej przełomu XX i XXI wieku. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Federowski, M. (1958, 1960). Lud białoruski. A. Obrębska-Jabłońska (red.), Pieśni. T. 5–6 (1958, 1960). Warszawa: PWN.

Federowski, M. (1969, 1981). Lud białoruski. A. Obrębska-Jabłońska (red.), Suplement. T. 7 (1969). Warszawa: PWN.

Federowski, M. (1981). Lud białoruski. M. Czurak (oprac.), Inedita. T. 8 (1981). Warszawa: PWN.

Kłoczowski, J. et al. (1994). Belarus, Lithuania, Poland, Ukraine. The Foundations of historical and cultural traditions in East Central Europe. Lublin–Rome: Institute of Central Europe. Foundation John Paul II.

Porayski-Pomsta, J. (red.). (1999). Sytuacja językowa na Wileńszczyźnie. Materiały Sympozjum „Socjo- i psycholingwistyczne uwarunkowania sytuacji językowej w Wilnie i na Wileńszczyźnie”. Warszawa 16–18 października 1997 roku. Warszawa: Elipsa.

Rieger, J., Werenicz, W. (red. t. 1–6), Rieger. J. (red. t. 7-). (1982–2011). Studia nad Polszczyzną Kresową. T. 1–12. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo PAN (t. 8- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper).

Sulima, R. (1992). Słowo i etos. Kraków: Fundacja Artystyczna Związku Młodzieży Wiejskiej.

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-31


Smułkowa, E. (2020). Recenzja książki – Valerijus Čekmonas: Kalbų kontaktai ir sociolingvistika, red. Laima Kalėdienė, Lietuvių Kalbos Institutas, Vilnius, 2017. Prace Filologiczne, (75/2), 419–428. https://doi.org/10.32798/pf.751

Elżbieta Smułkowa 
Uniwersytet Warszawski  Polska
https://orcid.org/0000-0003-4784-9987