Kwestia outsiderstwa w młodzieżowej literaturze latinx i chicanx. Samodzielnie kształtowane tożsamości, kanony i pola badawcze

Boffone, T., & Herrera, C. (red.). (2020). Nerds, goths, geeks and freaks: Outsiders in Chicanx and Latinx young adult literature. University Press of Mississippi.


Abstrakt

Niniejszy artykuł recenzyjny poświęcony jest antologii krytycznej Nerds, Goths, Geeks and Freaks: Outsiders in Chicanx and Latinx Young Adult Literature [Nerdzi, goci, geeki i dziwacy. Outsiderzy w młodzieżowej literaturze latinx i chicanx] pod redakcją Trevora Boffone’a i Cristiny Herrery (2020). Celem tego zbioru esejów jest wypełnienie luki, która istnieje zarówno w badaniach nad „kulturą latynoską” [Latinx cultural studies], jak i nad literaturą dla dzieci i młodych dorosłych (YA): nie pojawia się w nich zainteresowanie latynoską literaturą dziecięcą i młodzieżową w USA. Drugim celem redaktorów książki jest skupienie się na latynoskich outsiderach, którzy również są ignorowani w wyżej wymienionych dziedzinach nauki, nawet jeśli mówi się o nerdach, gotach, geekach czy dziwakach. Antologia oferuje potrzebną eksplorację podwójnej marginalizacji bycia zarówno Latynosem, jak i osobą queerową, nerdem, geekiem lub innym nonkonformistycznym nastolatkiem lub młodym dorosłym. Autorzy analizują amerykańskie latynoskie teksty dla młodzieży, by przyjrzeć się strategiom i praktykom stosowanym przez bohaterów, których celem jest odrzucenie lub zakwestionowanie dominujących skryptów tożsamości latinx/chicanx, stworzenie nowej tożsamości lub po prostu przetrwanie. Artykuł przedstawia najważniejsze problemy i tematy antologii oraz opisuje dwa dodatkowe cele redaktorów: stworzenie/potwierdzenie wyłaniającego się kanonu literackiego latynoskiej literatury dla dzieci i młodzieży oraz ustanowienie konkretnej, zajmującej się nią akademickiej dziedziny badań. W tekście zarysowane zostały kluczowe dla redaktorów tomu pojęcia z zakresu latynoskiej teorii kultury. Szczególny nacisk położono na różnicę między analizą tematyczną a teoretyczną. Służy ona jako podstawa do oceny osiągnięć i niedociągnięć zbioru.

Słowa kluczowe

Cristina Herrera; dekolonizacja; literatura latynoska; outsiderstwo; Trevor Boffone; literatura młodzieżowa

Anzaldúa, G. (1987). Borderlands/La frontera: The New Mestiza. Aunt Lute Books.

Avilés, E. (2020). What can we learn from cool cats? Chillante pedagogy, Gary Soto, and the Chato series. In T. Boffone & C. Herrera (Eds.), Nerds, goths, geeks and freaks: Outsiders in Chicanx and Latinx young adult literature (pp. 159–174). University Press of Mississippi.

Boffone, T. (2020). Young, gay, and Latino: “Feeling Brown” in Emilio Rodriguez’s Swimming While Drowning. In T. Boffone & C. Herrera (Eds.), Nerds, goths, geeks and freaks: Outsiders in Chicanx and Latinx young adult literature (pp. 145–158). University Press of Mississippi.

Boffone, T., & Herrera, C. (2020a). Introduction: Weirding out Latinx America. In T. Boffone & C. Herrera (Eds.), Nerds, goths, geeks and freaks: Outsiders in Chicanx and Latinx young adult literature (pp. 1–11). University Press of Mississippi.

Boffone, T., & Herrera, C. (Eds.). (2020b). Nerds, goths, geeks and freaks: Outsiders in Chicanx and Latinx young adult literature, University Press of Mississippi.

Cook, C. (2020). Bite me: The allure of vampires and dark magic in Chicana young adult literature. W: T. Boffone & C. Herrera (Eds.), Nerds, goths, geeks and freaks: Outsiders in Chicanx and Latinx young adult literature (pp. 63–73). University Press of Mississippi.

Ellis, A. (2020). Chicana teens, zines, and poetry scenes: Gabi, A Girl in Pieces by Isabel Quintero. W: T. Boffone & C. Herrera (Eds.), Nerds, goths, geeks and freaks: Outsiders in Chicanx and Latinx young adult literature (pp. 15–30). University Press of Mississippi.

Herrera, C. (2017). Soy Brown y nerdy: The ChicaNerd in Chicana young adult (YA) literature. The Lion and the Unicorn, 41(3), 307–326. https://doi.org/10.1353/uni.2017.0029.

McCall, G. G. (2020). Foreword. In T. Boffone & C. Herrera (Eds.), Nerds, goths, geeks and freaks: Outsiders in Chicanx and Latinx young adult literature (pp. ix–xi). University Press of Mississippi.

McMahon, M. R. (2013). Domestic negotiations: Gender, nation, and self-fashioning in US Mexicana and Chicana literature and art. Rutgers University Press.

Mesa-Bains, A. (1999). ‘Domesticana’: The sensibility of Chicana rasquache. Aztlán, 24(2), 157–167.

Muñoz, J. E. (1999). Disidentifications: Queers of color and the performance of politics. University of Minnesota Press.

Muñoz, J. E. (2007). “Chico, what does it feel like to be a problem?” The transmission of Brownness. In J. Flores & R. Rosaldo (Eds.), A companion to Latina/o studies (pp. 441–451). Blackwell.

Santos, A. M. (2020). Broken open: Writing, healing, and affirmation in Isabel Quintero’s Gabi, A Girl in Pieces and Erika L. Sanchez’s I Am Not Your Perfect Mexican Daughter. In T. Boffone & C. Herrera (Eds.), Nerds, goths, geeks and freaks: Outsiders in Chicanx and Latinx young adult literature (pp. 45–59). University Press of Mississippi.

Schroeder-Arce, R. (2020). The smartest girl in the world: Normalizing intellectualism through representations of smart Latinx youth on stage. In T. Boffone & C. Herrera (Eds.), Nerds, goths, geeks and freaks: Outsiders in Chicanx and Latinx young adult literature (pp. 105–115). University Press of Mississippi.

Terrones, L. (2020). Praxis of refusal: Self-fashioning identity and throwing attitude in Pérez’s The First Rule of Punk. T. Boffone & C. Herrera (Eds.), Nerds, goths, geeks and freaks: Outsiders in Chicanx and Latinx young adult literature (pp. 31–44). University Press of Mississippi.

Ybarra-Frausto, T. (1989). Rasquachismo: A Chicano sensibility. In Chicano aesthetics: Rasquachismo [Exhibition catalogue] (pp. 5–8). Movimiento Artístico del Rio Salado.


Opublikowane : 2022-12-07


Grzesiak, Z. (2022). Kwestia outsiderstwa w młodzieżowej literaturze latinx i chicanx. Samodzielnie kształtowane tożsamości, kanony i pola badawcze. Dzieciństwo. Literatura I Kultura, 4(2), 112-120. https://doi.org/10.32798/dlk.955

Zofia Grzesiak  zofia.grzesiak@uw.edu.pl
Uniwersytet Warszawski  Polska
https://orcid.org/0000-0002-4731-5902

Zofia Grzesiak – dr, pracuje w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania naukowe obejmują Jorge Luisa Borgesa, narratologię, teorię literatury, związki literatury z filozofią i nauką, a także patafizykę. Kontakt: zofia.grzesiak@uw.edu.pl.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Polityka Open Access
Wszystkie artykuły prezentowane na łamach „Dzieciństwa. Literatury i Kultury” są publikowane w otwartym dostępie na licencji Creative Commons – Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0). Oznacza to, że:

  • mogą być udostępniane i cytowane pod warunkiem jednoznacznego i klarownego wskazania autora/autorki/autorów/autorek przywoływanego tekstu;
  • nie można korzystać ze środków prawnych lub technologicznych, które ograniczałyby innych w wykorzystywaniu tekstu na warunkach określonych w licencji.

Więcej informacji: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl