„Opowiadacz jest przewodnikiem po gabinecie osobliwości”. Rozmowa z Elżbietą Stanilewicz i Groszkiem Stanilewicz – Łowcami Słów


Abstrakt

Rozmowa z Elżbietą Stanilewicz i Groszkiem Stanilewicz – Łowcami Słów – dotyczy ich fascynacji praktyką opowiadania, rozmaitych źródeł ich inspiracji, ich projektów literackich i ustnych oraz sposobów, w jakie ich historie są odbierane przez różne audytoria.

Słowa kluczowe

baśń; Elżbieta Stanilewicz; Groszek Stanilewicz; legenda; Łowcy Słów; mit; opowiadanie; podanie

Pobierz

Opublikowane : 2021-12-31


Kostecka, W. (2021). „Opowiadacz jest przewodnikiem po gabinecie osobliwości”. Rozmowa z Elżbietą Stanilewicz i Groszkiem Stanilewicz – Łowcami Słów. Dzieciństwo. Literatura I Kultura, 3(2), 116-123. https://doi.org/10.32798/dlk.930

Weronika Kostecka  w.kostecka@uw.edu.pl
Uniwersytet Warszawski  Polska
https://orcid.org/0000-0002-2373-7326

Weronika Kostecka – dr, pracuje w Instytucie Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Jej zainteresowania badawcze obejmują historię oraz teorię literatury dziecięcej, kulturową historię baśni oraz literaturę i kulturę popularną. Kontakt: w.kostecka@uw.edu.pl.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Polityka Open Access
Wszystkie artykuły prezentowane na łamach „Dzieciństwa. Literatury i Kultury” są publikowane w otwartym dostępie na licencji Creative Commons – Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0). Oznacza to, że:

  • mogą być udostępniane i cytowane pod warunkiem jednoznacznego i klarownego wskazania autora/autorki/autorów/autorek przywoływanego tekstu;
  • nie można korzystać ze środków prawnych lub technologicznych, które ograniczałyby innych w wykorzystywaniu tekstu na warunkach określonych w licencji.

Więcej informacji: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl