PRL w literaturze i literatura w PRL-u

Chrobak, M. (2019). Bohater literatury dziecięcej i młodzieżowej z okresu PRL-u. Między kreacją a recepcją. WN UP.


Abstrakt

Tematem artykułu recenzyjnego jest monografia Bohater literatury dziecięcej i młodzieżowej z okresu PRL-u. Między kreacją a recepcją autorstwa Małgorzaty Chrobak (2019). W artykule zostały poddane analizie poszczególne rozdziały monografii, w których Chrobak omawia problematykę percepcji PRL-u we współczesnej literaturze dla młodych czytelników, kulturę czytelniczą młodzieży w okresie Polski Ludowej oraz – na licznych przykładach – ukazuje bohaterów powieści dla dzieci i młodzieży wydanych w latach 1956–1989, najwięcej uwagi poświęcając zagadnieniom inicjacji. Zdaniem autorki artykułu, monografia uzupełnia stan badań nad twórczością lat PRL-u oraz jego obrazem w literaturze współczesnej

Słowa kluczowe

bohater literacki; inicjacja; Małgorzata Chrobak; literatura dla dzieci i młodzieży; Polska Rzeczpospolita Ludowa

Ariès, P. (2010). Historia dzieciństwa. Dziecko i rodzina w czasach ancien régime’u (M. Ochab, tłum.). Aletheia. (wyd. oryg. 1960).

Chrobak, M. (2019). Bohater literatury dziecięcej i młodzieżowej z okresu PRL-u. Między kreacją a recepcją. WN UP.

Świda-Ziemba, H. (2010). Młodzież PRL. Portrety pokoleń w kontekście historii. Wydawnictwo Literackie.

Heska-Kwaśniewicz, K., Tałuć, K. (2013). Wstęp. W: K. Heska-Kwaśniewicz, K. Tałuć (red.), Literatura dla dzieci i młodzieży (1945–1989). Tom 3 (s. 7–13). Wydawnictwo UŚ.

Pobierz

Opublikowane : 2021-12-31


Babula, A. (2021). PRL w literaturze i literatura w PRL-u. Dzieciństwo. Literatura I Kultura, 3(2), 191-200. https://doi.org/10.32798/dlk.888

Anna Babula  anna.babula@365.koszykowa.pl
Biblioteka m.st Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego  Polska
https://orcid.org/0000-0002-9749-6107

Anna Babula – mgr, pracuje w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy – Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego. Jej zainteresowania obejmują historię oraz teorię literatury dziecięcej. Kontakt: anna.babula@365.koszykowa.pl.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Polityka Open Access
Wszystkie artykuły prezentowane na łamach „Dzieciństwa. Literatury i Kultury” są publikowane w otwartym dostępie na licencji Creative Commons – Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0). Oznacza to, że:

  • mogą być udostępniane i cytowane pod warunkiem jednoznacznego i klarownego wskazania autora/autorki/autorów/autorek przywoływanego tekstu;
  • nie można korzystać ze środków prawnych lub technologicznych, które ograniczałyby innych w wykorzystywaniu tekstu na warunkach określonych w licencji.

Więcej informacji: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl