Zintegrowane podejście do studiów nad przekładem i transmediacją w literaturze dziecięcej

Kérchy, A., & Sundmark, B. (red.). (2020). Translating and transmediating children’s literature. Palgrave Macmillan.


Abstrakt

Artykuł recenzyjny odnosi się do książki Translating and Transmediating Children’s Literature [Tłumaczenie i transmediacja literatury dziecięcej] pod redakcją Anna Kérchy i Björna Sundmarka (2020). Celem tekstu jest nie tylko wskazanie tematyki omawianego tomu, lecz także refleksja nad tym, do jakiego stopnia przyczynia się on do poszerzenia stanu badań w swojej dziedzinie. Autorka podkreśla różnorodność zaprezentowanych w monografii perspektyw badawczych oraz wagę podejścia do tematu poprzez wielorakie dziedziny naukowe, jak np. literaturoznawstwo, językoznawstwo, studia nad przekładem, pedagogika, sztuki wizualne czy medioznawstwo.

Słowa kluczowe

Anna Kérchy; Björn Sundmark; kultura dziecięca i młodzieżowa; hybrydyczność; interdyscyplinarność; multimedia; przekład; transmediacja

Barai, A. (2020). “How farflung is your fokloire?”: Foreignizing domestications and drawing bridges in James Joyce’s The Cat and the Devil and its French illustrations.

In A. Kérchy & B. Sundmark (Eds.), Translating and transmediating children’s literature (pp. 103–116). Palgrave Macmillan.

Beauvais, C. (2020). Translated into British: European children’s literature, (in)difference and écart in the age of Brexit. In A. Kérchy & B. Sundmark (Eds.), Translating and transmediating children’s literature (pp. 29–43). Palgrave Macmillan.

Blümer, A. (2020). Translating ambiguity: The translation of dual address in children’s fantasy during the 1950s and 1960s. In A. Kérchy & B. Sundmark (Eds.), Translating and transmediating children’s literature (pp. 291–302). Palgrave Macmillan.

Bolter, D. J., & Grusin, R. A. (2000). Remediation: Understanding new media. MIT Press.

Cocargeanu, D. (2020). Translated and transmediated: Online Romanian translations of Beatrix Potter’s tales. In A. Kérchy & B. Sundmark (Eds.), Translating and transmediating children’s literature (pp. 225–248). Palgrave Macmillan.

Cowdy, C. (2020). Grammars of new media: Interactive trans-sensory storytelling and empathic reading praxis in Jessica Anthony’s and Rodrigo Corral’s Chopsticks. In A. Kérchy & B. Sundmark (Eds.), Translating and transmediating children’s literature (pp. 213–224). Palgrave Macmillan.

Dybiec-Gajer, J. (2020). Mixing moralizing with enfreakment: Polish-language rewritings of Heinrich Hoffmann’s classic Struwwelpeter (1845). In A. Kérchy & B. Sundmark (Eds.), Translating and transmediating children’s literature (pp. 71–86). Palgrave Macmillan.

Felce, H. (2020). Picturebooks in a minority language setting: Intra-cultural transformations. In A. Kérchy & B. Sundmark (Eds.), Translating and transmediating children’s Literature (pp. 45–69). Palgrave Macmillan.

Gailey, C. D. (2020). Newtonian and quantum physics for babies: A quirky gimmick for adults or pre-science for toddlers? In A. Kérchy & B. Sundmark (Eds.), Translating and transmediating children’s literature (pp. 219–332). Palgrave Macmillan.

Jenkins, H. (2006). Convergence culture: Where old and new media collide. New York University Press.

Kérchy, A. (2016). Alice in transmedia wonderland: Curiouser and curiouser new forms of a children’s classic. McFarland & Company.

Kérchy, A. (2020). The (im)possibilities of translating literary nonsense: Attempts at taming iconotextual monstrosity in Hungarian domestications of Lewis Carroll’s “Jabberwocky”. In A. Kérchy & B. Sundmark (Eds.), Translating and transmediating children’s literature (pp. 133–155). Palgrave Macmillan.

Kérchy, A., & Sundmark, B. (Eds.). (2020). Translating and transmediating children’s literature. Palgrave Macmillan.

Kuhn, M. & Schmidt, J. N. (2014, April 22). Narration in film. In P. Hühn (Ed.), The living handbook of narratology. University of Hamburg. Retrieved March 20, 2021, from http://www.lhn.uni-hamburg.de/node/53.html. (Original work published 2009).

Mackey, M. (2002). Literacies across media: Playing the text. Routledge.

Miller, C. F. (2020). “Maxima debetur puero reverentia”: The histories and metamorphoses of Latin translation in children’s literature. In A. Kérchy & B. Sundmark (Eds.), Translating and transmediating children’s literature (pp. 303–317). Palgrave Macmillan.

Panaou, P., & Tsilimeni, T. (2020). Translated book covers as peritextual thresholds: Comparing covers of Greek translations to covers of source texts. In A. Kérchy & B. Sundmark (Eds.), Translating and transmediating children’s literature (pp. 189–209). Palgrave Macmillan.

Ryan, M.-L. (2014, October 7). Narration in various media. In P. Hühn (Ed.), The living handbook of narratology. University of Hamburg. Retrieved March 20, 2021, from http://www.lhn.uni-hamburg.de/node/53.html. (Original work published 2009).

Rybicka-Tomala, K. (2020). Translating Tenniel: Discovering the traces of Tenniel’s Wonderland in Olga Siemaszko’s vision of Alice’s Adventures in Wonderland. In A. Kérchy & B. Sundmark (Eds.), Translating and transmediating children’s literature (pp. 189–209). Palgrave Macmillan.

Sezzi, A. (2020). A thousand and one voices of Where the wild things are: Translations and transmediations. In A. Kérchy & B. Sundmark (Eds.), Translating and transmediating children’s literature (pp. 269–290). Palgrave Macmillan.

Soares, D., & Soares, C. S. (2020). Between light and dark: Brazilian translations of linguistically marked ethical issues in Star Wars transmedia narratives for children. In A. Kérchy & B. Sundmark (Eds.), Translating and transmediating children’s literature (pp. 249–265). Palgrave Macmillan.

Sundmark, B. (1999). Alice’s adventures in the oral-literary continuum. Lund University Press.

Sundmark, B. (2020). The translation and visualization of Tolkien’s The Hobbit into Swedish, the aesthetics of fantasy, and Tove Jansson’s illustrations. In A. Kérchy & B. Sundmark (Eds.), Translating and transmediating children’s literature (pp. 117–132). Palgrave Macmillan.

Sundmark, B., & Kérchy, A. (2020). Introduction. In A. Kérchy & B. Sundmark (Eds.), Translating and transmediating children’s literature (pp. 1–25). Palgrave Macmillan.

Wolf, W. (2005). Intermediality. In D. Herman, M. Jahn, & M.-L. Ryan (Eds.), Routledge encyclopedia of narrative theory (pp. 252–56). Routledge.

Wolf, W. (2008). The relevance of ‘mediality’ and ‘intermediality’ to academic studies of English literature. In M. Heusser, A. Fischer, & A. H. Jucker (Eds.). Mediality / Intermediality (pp. 15–43). Gunter Narr.

Zur, D. (2020). Translating place and space: The Soviet Union in North Korean children’s literature. In A. Kérchy & B. Sundmark (Eds.), Translating and transmediating children’s literature (pp. 87–99). Palgrave Macmillan.


Opublikowane : 2021-12-31


Ramos, A. (2021). Zintegrowane podejście do studiów nad przekładem i transmediacją w literaturze dziecięcej. Dzieciństwo. Literatura I Kultura, 3(2), 201-209. https://doi.org/10.32798/dlk.819

Ana Margarida Ramos  anamargarida@ua.pt
Uniwersytet w Aveiro  Portugalia
https://orcid.org/0000-0001-5126-4389

Ana Margarida Ramos – dr, pracuje w Centrum Badań Języków, Literatur i Kultur na Wydziale Języków i Kultur Uniwersytetu w Aveiro (Portugalia). Jej zainteresowania naukowe obejmują książki obrazkowe i materialność, ale też literaturę młodzieżową i powieść multimodalną. Kontakt: anamargarida@ua.pt.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Polityka Open Access
Wszystkie artykuły prezentowane na łamach „Dzieciństwa. Literatury i Kultury” są publikowane w otwartym dostępie na licencji Creative Commons – Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0). Oznacza to, że:

  • mogą być udostępniane i cytowane pod warunkiem jednoznacznego i klarownego wskazania autora/autorki/autorów/autorek przywoływanego tekstu;
  • nie można korzystać ze środków prawnych lub technologicznych, które ograniczałyby innych w wykorzystywaniu tekstu na warunkach określonych w licencji.

Więcej informacji: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl