Kalejdoskop mitycznych bestii ponad czasem i przestrzenią. Klucze do zrozumienia siebie i kultury

Marciniak, K. (red.). (2020). Chasing mythical beasts: The reception of ancient monsters in children’s and young adults’ culture. Universitätsverlag Winter.


Abstrakt

Celem artykułu jest krytyczna prezentacja zawartości tomu zbiorowego Chasing Mythical Beasts: The Reception of Ancient Monsters in Children’s and Young Adults’ Culture pod redakcją Katarzyny Marciniak (2020) oraz zaproponowanie ram interpretacyjnych dla powracającego zjawiska pojawiania się mitycznych bestii w literaturze i innych mediach dla dzieci i młodzieży. Słynne mityczne potwory – Minotaur, Meduza, Pegaz, centaury, syreny – powracają w swej pierwotnej postaci lub w innych wersjach w wielu opowieściach, stając się nośnikiem krytycznej refleksji na różne tematy, takie jak spotkanie z Innym, dojrzewanie, kobieca siła, totalitaryzm, dylematy etyczne czy relacje międzyludzkie, by wymienić tylko niektóre z nich. Upowszechnienie się potworów w niemal wszystkich dziedzinach kultury podkreśla ich uniwersalność, rozpoznawalność, popularność i elastyczność w dopasowywaniu się do wymagań i priorytetów wszystkich czasów i przestrzeni. Ich potencjał, niewyczerpany, pozostaje do dalszego zbadania.

Słowa kluczowe

kultura dziecięca i młodzieżowa; studia nad recepcją antyku; mitologia grecko-rzymska; interdyscyplinarność; przecięcia międzykulturowe; Katarzyna Marciniak; mityczne bestie

Ahmed, M. (2019). Monstrous imaginaries: The legacy of romanticism in comics. University Press of Mississippi.

Axer, J., & Kieniewicz, J. (2020). The Wobo’s itinerary: There and back again. In K. Marciniak (Ed.), Chasing mythical beasts: The reception of ancient monsters in children’s and young adults’ culture (pp. 401–418). Universitätsverlag Winter.

Bodart, J. R. (2012). They suck, they bite, they eat, they kill: The psychological meaning of supernatural monsters in young adult fiction. Scarecrow Press.

Borowska, M. (2020). The awakening of the κνώδαλα, or inside a Great Fish Belly. In K. Marciniak (Ed.), Chasing mythical beasts: The reception of ancient monsters in children’s and young adults’ culture (pp. 419–428). Universitätsverlag Winter.

Burton, M. E. (2020). Man as creature: Allusions to classical beasts in N. D. Wilson’s Ashtown Burials. In K. Marciniak (Ed.), Chasing mythical beasts: The reception of ancient monsters in children’s and young adults’ culture (pp. 377–386). Universitätsverlag Winter.

Burton, S. J. G. (2020). A Narnian “Allegory of Love”: The Pegasus in C. S. Lewis’ Chronicles of Narnia. In K. Marciniak (Ed.), Chasing mythical beasts: The reception of ancient monsters in children’s and young adults’ culture (pp. 357–373). Universitätsverlag Winter.

Christie, L. (2020). The evolution of monsters in children’s literature. Palgrave Communications, 6, 41. https://doi.org/10.1057/s41599-020-0414-7.

Cixous, H. (1976). The laugh of the Medusa (K. Cohen & P. Cohen, Trans.). Signs, 1(4), 875–893.

Clasen, M. (2012). Monsters evolve: A biocultural approach to horror stories. Review of General Psychology, 16(2), 222–229. https://doi.org/10.1037/a0027918.

Deacy, S. (2020). “From the shadows”: Goddess, monster, and girl power in Richard Woff’s Bright-Eyed Athena in the stories of Ancient Greece. In K. Marciniak (Ed.), Chasing mythical beasts: The reception of ancient monsters in children’s and young adults’ culture (pp. 177–195). Universitätsverlag Winter.

Dominas, K. (2020). The internet and popular culture: The reception of mythical creatures in the context of multimedia and interactive materials for children. In K. Marciniak (Ed.), Chasing mythical beasts: The reception of ancient monsters in children’s and young adults’ culture (pp. 539–555). Universitätsverlag Winter.

Ermolaeva, E. (2020). Centaurs in Russian fairy tales: From the half-dog Pulicane to the centaur Polkan. In K. Marciniak (Ed.), Chasing mythical beasts: The reception of ancient monsters in children’s and young adults’ culture (pp. 327–337). Universitätsverlag Winter.

Freud, S. (1955). The ‘Uncanny.’ In The standard edition of the complete psychological works of Sigmund Freud: Volume XVII (1917–1919): An Infantile Neurosis and other works (J. Strachey, Trans., A. Freud, Collab., A. Strachey & A. Tyson, Assist., pp. 219–252). The Hogarth Press, The Institute of Psycho-Analysis. (Original work published 1919).

Gilmore, D. D. (2012). Monsters: Evil beings, mythical beasts, and all manner of imaginary terrors. University of Pennsylvania Press.

Gloyn, L. (2020). Mazes intricate: The Minotaur as a catalyst of male identity formation. In K. Marciniak (Ed.), Chasing mythical beasts: The reception of ancient monsters in children’s and young adults’ culture (pp. 99–119). Universitätsverlag Winter.

Gould, C. (1886). Mythical monsters. W. H. Allen.

Hale, E. (2020). Facing the Minotaur in the Australian labyrinth: Politics and the personal in Requiem for a Beast. In K. Marciniak (Ed.), Chasing mythical beasts: The reception of ancient monsters in children’s and young adults’ culture (pp. 157–173). Universitätsverlag Winter.

Hall, E. (2020). Cheiron as youth author: Ancient example, modern responses. In K. Marciniak (Ed.), Chasing mythical beasts: The reception of ancient monsters in children’s and young adults’ culture (pp. 301–326). Universitätsverlag Winter.

Hardwick, L., & Stray, C. (Eds.). (2011). A companion to classical receptions. Wiley-Blackwell.

Hardwick, L. (2003). Reception studies. Oxford University Press.

Hodkinson, O. (2020). “She’s not deadly. She’s beautiful”: Reclaiming Medusa for millennial tween and teen girls? In K. Marciniak (Ed.), Chasing mythical beasts: The reception of ancient monsters in children’s and young adults’ culture (pp. 197–222). Universitätsverlag Winter.

Iten, G. H., Steinemann, S. T., & Opwis, K. (2018). Choosing to help monsters: A mixed-method examination of meaningful choices in narrative-rich games and interactive narratives. In Proceedings of the 2018 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, 341, 1–13. https://doi.org/10.1145/3173574.3173915.

Janka, M., & Stierstorfer, M. (2020). Semibovemque virum semivirumque bovem: Mythological hybrid creatures as key fairy-tale actors in Ovid’s Metamorphoses and postmodern fantasy literature and media for children and young adults. In K. Marciniak (Ed.), Chasing mythical beasts: The reception of ancient monsters in children’s and young adults’ culture (pp. 121–140). Universitätsverlag Winter.

Jerzak, K. (2020). Remnants of myth, vestiges of tragedy: Peter Pan in the mermaids’ lagoon. In K. Marciniak (Ed.), Chasing mythical beasts: The reception of ancient monsters in children’s and young adults’ culture (pp. 267–280). Universitätsverlag Winter.

Kordos, P. (2020). Familiar monsters: Modern Greek children face the Minotavros, Idra, and Kerveros. In K. Marciniak (Ed.), Chasing mythical beasts: The reception of ancient monsters in children’s and young adults’ culture (pp. 141–156). Universitätsverlag Winter.

Kostecka, W., & Skowera, M. (2020). Womanhood and/as monstrosity: A cultural and individual biography of the ‘Beast’ in Anna Czerwińska-Rydel’s Bałtycka syrena [The Baltic Siren]. In K. Marciniak (Ed.), Chasing mythical beasts: The reception of ancient monsters in children’s and young adults’ culture (pp. 247–265). Universitätsverlag Winter.

Kümmerling-Meibauer, B. (2020). On the trail of Pan: The blending of references to Classical Antiquity and Romanticism in J. M. Barrie’s Peter Pan. In K. Marciniak (Ed.), Chasing mythical beasts: The reception of ancient monsters in children’s and young adults’ culture (pp. 283–300). Universitätsverlag Winter.

Lamb, D. S. (1900). Mythical monsters. American Anthropologist, 2(2), 277–291. https://doi.org/10.1525/aa.1900.2.2.02a00050.

Landis, J. (2011). Monsters in the movies: 100 years of cinematic nightmares. Dorling Kindersley.

Lovatt, H. (2020). Fantastic beasts and where they come from: How Greek are Harry Potter’s mythical animals? In K. Marciniak (Ed.), Chasing mythical beasts: The reception of ancient monsters in children’s and young adults’ culture (pp. 449–470). Universitätsverlag Winter.

Łukaszewicz, A. (2020). Fantastic creatures seen by a Shipwrecked Sailor and by a Herdsman. In K. Marciniak (Ed.), Chasing mythical beasts: The reception of ancient monsters in children’s and young adults’ culture (pp. 429–437). Universitätsverlag Winter.

Marciniak, K. (Ed.). (2020a). Chasing mythical beasts: The reception of ancient monsters in children’s and young adults’ culture. Universitätsverlag Winter.

Marciniak, K. (2020b). Chasing mythical Muppets: Classical Antiquity according to Jim Henson. In K. Marciniak (Ed.), Chasing mythical beasts: The reception of ancient monsters in children’s and young adults’ culture (pp. 557–600). Universitätsverlag Winter.

Marciniak, K. (2020c). What is a (classical) monster? The metamorphoses of the be(a)st friends of childhood. In K. Marciniak (Ed.), Chasing mythical beasts: The reception of ancient monsters in children’s and young adults’ culture (pp. 25–52). Universitätsverlag Winter.

Maurice, L. (2015). Children, Greece and Rome: Heroes and eagles. In L. Maurice (Ed.), The reception of Ancient Greece and Rome in children’s literature: Heroes and eagles (pp. 1–14). Brill.

Moula, E. (2011). Mythical retellings and implicit meta-narratives in children’s literature: The divergence between the already said and the re-said as a subversive mechanism of the dominant Western meta-ethics and as a tool of critical revision of the present. International Journal of Humanities, 9(3), 127–141. https://doi.org/10.18848/1447-9508/CGP/v09i03/43153.

Moula, E. (2012). Aischylika ichni sti laiki koultoura. Metaschimatismoi kai chriseis thematon kai motivon tis Oresteias sta komiks. In Aischylos, o dimiourgos tis tragodias (pp. 191–211). Katarti.

Moula, E., & Malafantis, K. (2019). Homer’s Odyssey: From classical poetry to threshold graphic narratives for dual readership. Journal of Literary Education, 2, 52–70. https://doi.org/10.7203/JLE.2.13779.

Murnaghan, S., & Roberts, D. H. (2020). “A Kind of Minotaur”: Literal and spiritual monstrosity in the works of Nathaniel Hawthorne. In K. Marciniak (Ed.), Chasing mythical beasts: The reception of ancient monsters in children’s and young adults’ culture (pp. 55–74). Universitätsverlag Winter.

Nkemleke, D. A., & Neba, C. D. (2020). Human categories in oral tradition in Cameroon. In K. Marciniak (Ed.), Chasing mythical beasts: The reception of ancient monsters in children’s and young adults’ culture (pp. 387–399). Universitätsverlag Winter.

Naish, D. (2016). Hunting monsters: Cryptozoology and the reality behind the myths. Arcturus.

Olechowska, E. (2020). New mythological hybrids are born in bande dessinée: Greek myths as seen by Joann Sfar and Christophe Blain. In K. Marciniak (Ed.), Chasing mythical beasts: The reception of ancient monsters in children’s and young adults’ culture (pp. 473–495). Universitätsverlag Winter.

Paulouskaya, H. (2020). Mythical beasts made Soviet: Adaptation of Greek mythology in Soviet animation of the 1970s. In K. Marciniak (Ed.), Chasing mythical beasts: The reception of ancient monsters in children’s and young adults’ culture (pp. 497–520). Universitätsverlag Winter.

Poole, W. S. (2011). Monsters in America: Our historical obsession with the hideous and the haunting. Baylor University Press.

Potter, A. (2020). Bringing classical monsters to life on BBC Children’s Television: gorgons, minotaurs, and sirens in Doctor Who, The Sarah Jane Adventures, and Atlantis. In K. Marciniak (Ed.), Chasing mythical beasts: The reception of ancient monsters in children’s and young adults’ culture (pp. 521–538). Universitätsverlag Winter.

Puetz, B. (2020). “What will happen to our honour now?”: The reception of Aeschylus’ Erinyes in Philip Pullman’s The Amber Spyglass. In K. Marciniak (Ed.), Chasing mythical beasts: The reception of ancient monsters in children’s and young adults’ culture (pp. 223–245). Universitätsverlag Winter.

Richardson, E. (Ed.). (2019). Classics in extremis: The edges of classical reception. Bloomsbury.

Roberts, D. H., & Murnaghan, S. (2020). Picturing duality: The Minotaur as beast and human in illustrated myth collections for children. In K. Marciniak (Ed.), Chasing mythical beasts: The reception of ancient monsters in children’s and young adults’ culture (pp. 75–97). Universitätsverlag Winter.

Sucharski, R. A. (2020). Stanisław Pagaczewski and his tale(s) of the Wawel Dragon. In K. Marciniak (Ed.), Chasing mythical beasts: The reception of ancient monsters in children’s and young adults’ culture (pp. 439–448). Universitätsverlag Winter.

Švelch, J. (2013). Monsters by the numbers: Controlling monstrosity in video games. In Levina, M., & Bui, D.-M. T. (Eds.). Monster culture in the 21st century: A reader (pp. 193–208). Bloomsbury Academic.

Thaidigsmann, K. (2020). (Non-)Flying horses in the Polish People’s Republic: The crisis of the mythical beast in ambivalent Polish children’s literature. In K. Marciniak (Ed.), Chasing mythical beasts: The reception of ancient monsters in children’s and young adults’ culture (pp. 339–356). Universitätsverlag Winter.


Opublikowane : 2021-12-31


Moula, E. (2021). Kalejdoskop mitycznych bestii ponad czasem i przestrzenią. Klucze do zrozumienia siebie i kultury. Dzieciństwo. Literatura I Kultura, 3(2), 150-165. https://doi.org/10.32798/dlk.769

Evangelia Moula  moula.evangelia@ac.eap.gr
Helleński Uniwersytet Otwarty  Grecja
https://orcid.org/0000-0002-9694-4924

Evangelia Moula – dr, badaczka podoktorska, pracuje w szkolnictwie średnim i wykłada na Helleńskim Uniwersytecie Otwartym (Grecja). Jej zainteresowania naukowe obejmuję literaturę dziecięcą, kulturę cyfrową oraz krytyczną alfabetyzację w edukacji. Kontakt: moula.evangelia@ac.eap.gr.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Polityka Open Access
Wszystkie artykuły prezentowane na łamach „Dzieciństwa. Literatury i Kultury” są publikowane w otwartym dostępie na licencji Creative Commons – Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0). Oznacza to, że:

  • mogą być udostępniane i cytowane pod warunkiem jednoznacznego i klarownego wskazania autora/autorki/autorów/autorek przywoływanego tekstu;
  • nie można korzystać ze środków prawnych lub technologicznych, które ograniczałyby innych w wykorzystywaniu tekstu na warunkach określonych w licencji.

Więcej informacji: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl