Opowieści ponad czasem. Pojmowanie hybrydyczności w dziecięcych opowieściach fantastycznych z okresu bengalskiego renesansu

Sircar, S. (tłum. i oprac.). (2018). Fantasy fictions from the Bengal Renaissance: Abanindranath Tagore, The Make-Believe Prince – Gaganendranath Tagore, Toddy-Cat the Bold. Oxford University Press.


Abstrakt

W artykule recenzyjnym omówiono książkę Fantasy Fictions from the Bengal Renaissance: Abanindranath Tagore, The Make-Believe Prince – Gaganendranath Tagore, Toddy-Cat the Bold [Opowieści fantastyczne z okresu bengalskiego renesansu. The Make-Believe Prince Abanindranatha Tagore – Toddy-Cat the Bold Gaganendranatha Tagore] w przekładzie i z przypisami Sanjaya Sincara (2018). Autorka artykułu rozpatruje opowiadania braci Tagore w kontekście indyjskiego folkloru i tamtejszych tradycji literackich, podkreślając umiejętności badawcze Sircara wyrażające się w jego drobiazgowych komentarzach i analitycznej dokładności. Zauważa również, że książka łączy przekład z badaniami porównawczymi, i rozwija te zagadnienia w szczegółowym omówieniu zawartości monografii. Jej zdaniem, recenzowana pozycja potwierdza zasadność prowadzenia studiów nad wernakularną twórczością dla dzieci i może stanowić impuls do dalszych badań nad indyjskimi utworami spoza tradycyjnego kanonu literackiego.

Słowa kluczowe

Abanindranath Tagore; Bengal; literatura dziecięca; fantastyka; folklor; Gaganendranath Tagore; Indie; Sanjay Sircar

Benjamin, W. (2004). The task of the translator. In M. W. Jennings & M. P. Bullock (Eds.), Selected writings. Vol. 1, 1913–1926 (pp. 253–263). Harvard University Press.

Bhattacharya, N. (Trans.). (2016). Trailokyanath Mukhopadhyayׂ’s Kankabati. Primus Books.

Bramwell, P. (2005). Fantasy, psychoanalysis and adolescence: Magic and maturation in fantasy. In C. Butler, K. Reynolds (Eds.), Modern children’s literature: An introduction (pp. 141–155). Palgrave Macmillan.

Carroll, L. (1998). Alice’s adventures in Wonderland. In Alice’s adventures in Wonderland and through the Looking-Glass (H. Haughton, Ed.). London: Penguin. (Original work published 1865).

Detha, V. (2020). Timeless tales from Marwar (V. Kothari, Trans.). Puffin Books.

Drabu, O. (2019). The legend of Himal and Nagrai: Greatest Kashmiri folk tales. Speaking Tiger Books.

Dundes, A. (1980). Interpreting folklore. Indiana University Press.

Dundes, A. (2007). Meaning of folklore: The analytical essays of Alan Dundes. Utah State University Press.

Dutta, S. (2009). Folk tales of West Bengal. Children’s Book Trust.

Frere, M. (1868). Old Deccan days or, Hindoo fairy legends current in southern India. J. Murray.

Ghosh, A. (2021). Jungle Nama. Hodder and Stoughton.

Grenby, M. O. (2008). Children’s literature. Edinburgh University Press.

Hunt, P. (2018). Foreword. In S. Sircar (Trans. & Annot.), Fantasy fictions from the Bengal Renaissance: Abanindranath Tagore, The Make-Believe Prince – Gaganendranath Tagore, Toddy-Cat the Bold (pp. ix–xii). Oxford University Press.

Hunt, P. (2018). Foreword. In S. Sircar (Trans. & Annot.), Fantasy fictions from the Bengal Renaissance: Abanindranath Tagore, The Make-Believe Prince – Gaganendranath Tagore, Toddy-Cat the Bold (pp. ix–xii). Oxford University Press.

Hunt, P. (2001). Children’s literature: Blackwell guides to literature. Blackwell.

James, E., & Mendlesohn, F. (Eds). (2012). The Cambridge companion to fantasy literature. Cambridge University Press.

Lang, A. (1884). Custom and myth. Longmans, Green and Co.

Mondal, D. (2021). The forgotten Bengali cubist artist: Gaganendranath Tagore. Journal of Research in Humanities and Social Science, 9(3), 35–37.

Olrik, A. (1965). Epic laws of folk narrative. In A. Dundes (Ed.), The study of folklore (pp. 129–141). Prentice-Hall.

Sen, N. (1992). Bangla Shishu Sahitya: Tathya, Tattva, Rup o Bishleshan. Duthipatra.

Sircar, S. (2018). (Trans. & Annot.). Fantasy fictions from the Bengal Renaissance: Abanindranath Tagore, The Make-Believe Prince – Gaganendranath Tagore, Toddy-Cat the Bold. Oxford University Press.

Steel, F. A., & Temple R. C. (1884). Wide-awake stories: A collection of tales told by little children, between sunset and sunrise, in the Panjab and Kashmir. Education Society’s Press.

Zipes, J. (2012). The irresistible fairy tale: The cultural and social history of a genre. Princeton University Press.


Opublikowane : 2021-12-31


Gupta Vij, N. (2021). Opowieści ponad czasem. Pojmowanie hybrydyczności w dziecięcych opowieściach fantastycznych z okresu bengalskiego renesansu. Dzieciństwo. Literatura I Kultura, 3(2), 166-181. https://doi.org/10.32798/dlk.760

Neena Gupta Vij  neenaguptavij@gmail.com
Centralny Uniwersytet Dżammu  Indie
https://orcid.org/0000-0002-4438-2843

Neena Gupta Vij – dr, pracuje na Wydziale Anglistyki Centralnego Uniwersytetu Dżammu (Indie). Jej zainteresowania badawcze obejmują współczesne pisarstwo kobiet w języku angielskim i w przekładzie na angielski, studia nad przekładem, literaturę amerykańską, studia postkolonialne, studia nad diasporą i studia nad mitem. Kontact: neenaguptavij@gmail.com.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Polityka Open Access
Wszystkie artykuły prezentowane na łamach „Dzieciństwa. Literatury i Kultury” są publikowane w otwartym dostępie na licencji Creative Commons – Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0). Oznacza to, że:

  • mogą być udostępniane i cytowane pod warunkiem jednoznacznego i klarownego wskazania autora/autorki/autorów/autorek przywoływanego tekstu;
  • nie można korzystać ze środków prawnych lub technologicznych, które ograniczałyby innych w wykorzystywaniu tekstu na warunkach określonych w licencji.

Więcej informacji: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl