„Oddzielić fakty od zapisów zachowanych w społecznej pamięci”, czyli próba zmierzenia się z mitem Janusza Korczaka

Witkowska-Krych, A. (2019). Mniej strachu. Ostatnie chwile z Januszem Korczakiem. Wydawnictwo Akademickie Dialog.


Abstrakt

Artykuł recenzyjny dotyczy książki Mniej strachu. Ostatnie chwile z Januszem Kor­czakiem Agnieszki Witkowskiej-Krych (2019), w której autorka analizuje fenomen Domu Sierot, doszukując się specyficznej atmosfery, towarzyszącej wychowankom nieprzerwanie od powstania instytucji aż do ostatnich dni jej funkcjonowania. Szerokie ujęcie problemu stanowi nowy przyczynek do dyskusji na temat placówki, którą w warszawskim getcie prowadził Janusz Korczak wraz ze Stefanią Wilczyń­ską. Zdjęcia dołączone do poszczególnych rozdziałów w ciekawy sposób ilustrują tekst i nie zaburzają toku wywodu autorki. Dodatkowym atutem jest mapa przemarszu wychowanków Domu Sierot z zaznaczoną jego trasą, stanowiąca świetne podsumowanie rozdziału Ostatnia droga, ale nie tylko, ponieważ tak przygotowa­ny materiał graficzny jest wartościowy sam w sobie.

Słowa kluczowe

Agnieszka Witkowska-Krych; Dom Sierot; dzieci; getto warszawskie; Janusz Korczak; Treblinka; Umschlagplatz w Warszawie

Czernow, A. M. (red.). (2013). Janusz Korczak. Pisarz. Wydawnictwo SBP.

Czerwińska-Rydel, A. (2012). Po drugiej stronie okna. Opowieść o Januszu Korczaku. Muchomor.

Korczak, J. (2012). Pamiętnik i inne pisma z getta (M. Ciesielska, oprac. przyp., J. Leociak, posłowie). W.A.B.

Olczak-Ronikier, J. (2011). Korczak. Próba biografii. W.A.B.

Ostrowicka, B. (2012). Jest taka historia. Opowieść o Januszu Korczaku. Literatura.

Szybowicz, E. (2011). Zapomnij o świętym Korczaku. Dwutygodnik, 59. Pobrane 25 stycznia 2021 z: https://www.dwutygodnik.com/artykul/2321-zapomnij-o-swietym-korczaku.html.

Śpiewak, P. (2019). Przedmowa. W: A. Witkowska-Krych, Mniej strachu. Ostatnie chwile z Januszem Korczakiem (s. 7–8). Wydawnictwo Akademickie Dialog.

Witkowska, A. (2009). Między gettem a niebem, czyli o ostatnim przedstawieniu w Domu Sierot Janusza Korczaka. Kwartalnik Historii Żydów, 231, 312–326.

Witkowska-Krych, A. (2012). Pamiętnik Janusza Korczaka oraz wojenne źródła pochodzące z Domu Sierot. Jak przetrwały?. Zagłada Żydów. Studia i Materiały, 8, 323–328.

Witkowska-Krych, A. (2017). Główny Dom Schronienia. Zagłada Żydów. Studia i Materiały, 13, 372–398.

Witkowska-Krych, A. (2019). Mniej strachu. Ostatnie chwile z Januszem Korczakiem. Wydawnictwo Akademickie Dialog.

Witkowska-Krych, A. (2020). Dziecko wobec Zagłady. Instytucjonalna opieka nad sierotami w getcie warszawskim. Nieopublikowana praca doktorska, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

Pobierz

Opublikowane : 2021-07-31


Trześniewska-Nowak, A. (2021). „Oddzielić fakty od zapisów zachowanych w społecznej pamięci”, czyli próba zmierzenia się z mitem Janusza Korczaka. Dzieciństwo. Literatura I Kultura, 3(1), 208-215. https://doi.org/10.32798/dlk.738

Agnieszka Trześniewska-Nowak  agnieszkatrzesniewska@vp.pl
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej  Polska
https://orcid.org/0000-0001-8425-7185

Agnieszka Trześniewska-Nowak – dr, lektor języka polskiego w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Jej zainteresowania badawcze obejmują literaturę polską i żydowską od drugiej połowy XIX wieku, animal studies, ekokrytykę, fantastykę i współczesną kulturę popularną. Kontakt: agnieszkatrzesniewska@vp.pl.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Polityka Open Access
Wszystkie artykuły prezentowane na łamach „Dzieciństwa. Literatury i Kultury” są publikowane w otwartym dostępie na licencji Creative Commons – Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0). Oznacza to, że:

  • mogą być udostępniane i cytowane pod warunkiem jednoznacznego i klarownego wskazania autora/autorki/autorów/autorek przywoływanego tekstu;
  • nie można korzystać ze środków prawnych lub technologicznych, które ograniczałyby innych w wykorzystywaniu tekstu na warunkach określonych w licencji.

Więcej informacji: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl