Od redakcji


Abstrakt

Filmowe i serialowe adaptacje literatury dziecięcej i młodzieżowej w XXI wieku – wprowadzenie do numeru.

Słowa kluczowe

adaptacja; dzieciństwo; film dziecięcy i młodzieżowy; literatura dziecięca i młodzieżowa; kultura dziecięca i młodzieżowa; serial dziecięcy i młodzieżowy

Pobierz

Opublikowane : 2019-07-24


Kostecka, W., & Skowera, M. (2019). Od redakcji. Dzieciństwo. Literatura I Kultura, 1(1), 6-7. https://doi.org/10.32798/dlk.155

Weronika Kostecka 
Uniwersytet Warszawski  Polska
https://orcid.org/0000-0002-2373-7326

Weronika Kostecka – dr, pracuje w Instytucie Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Jej zainteresowania badawcze obejmują historię oraz teorię literatury dziecięcej, kulturową historię baśni oraz literaturę i kulturę popularną. Kontakt: w.kostecka@uw.edu.pl.


Maciej Skowera 
Uniwersytet Warszawski, Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego  Polska
https://orcid.org/0000-0002-0299-3515

Maciej Skowera – mgr, przygotowuje rozprawę doktorską w Instytucie Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim dotyczącą obecności w kulturowym imaginarium dylogii Lewisa Carrolla o Alicji, cyklu L. Franka Bauma o Oz oraz utworów J. M. Barriego o Piotrusiu Panie. Pracuje w Muzeum Książki Dziecięcej w Warszawie. Kontakt: maciej.skowera@koszykowa.pl.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Polityka Open Access
Wszystkie artykuły prezentowane na łamach „Dzieciństwa. Literatury i Kultury” są publikowane w otwartym dostępie na licencji Creative Commons – Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0). Oznacza to, że:

  • mogą być udostępniane i cytowane pod warunkiem jednoznacznego i klarownego wskazania autora/autorki/autorów/autorek przywoływanego tekstu;
  • nie można korzystać ze środków prawnych lub technologicznych, które ograniczałyby innych w wykorzystywaniu tekstu na warunkach określonych w licencji.

Więcej informacji: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl