Czy „warto zaklęcie o zwycięstwie dobra powtarzać niczym mantrę”? Rozmowa z Violettą Wróblewską


Abstrakt

Rozmowa z Violettą Wróblewską dotyczy magii w polskich bajkach ludowych i baśniach literackich.

 

Słowa kluczowe

bajka ludowa; baśń literacka; folklor; literatura dziecięca; magia

Pobierz

Opublikowane : 2023-12-31


Mik, A., & Skowera, M. (2023). Czy „warto zaklęcie o zwycięstwie dobra powtarzać niczym mantrę”? Rozmowa z Violettą Wróblewską. Dzieciństwo. Literatura I Kultura, 5(2), 135-147. https://doi.org/10.32798/dlk.1306

Anna Mik  anna.mik@koszykowa.pl
Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego  Polska
https://orcid.org/0000-0002-6840-6504

Anna Mik – dr, pracuje w Muzeum Książki Dziecięcej (dziale specjalnym i czytelni naukowej Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego). Jej zainteresowania naukowe obejmują gender studies, monster studies, queer studies i wielokulturowość w odniesieniu do literatury dziecięcej i młodzieżowej. Kontakt:  anna.mik@koszykowa.pl.


Maciej Skowera 
Uniwersytet Warszawski, Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego  Polska
https://orcid.org/0000-0002-0299-3515

Maciej Skowera – dr, pracuje w Instytucie Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Muzeum Książki Dziecięcej (dziale specjalnym i czytelni naukowej Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego). Jego zainteresowania naukowe obejmują historię i teorię fantastyki dziecięcej i młodzieżowej, przekształcenia klasyki dla młodych czytelników i czytelniczek oraz kulturę popularną. Kontakt: mgskowera@uw.edu.pl lub maciej.skowera@koszykowa.pl.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Polityka Open Access
Wszystkie artykuły prezentowane na łamach „Dzieciństwa. Literatury i Kultury” są publikowane w otwartym dostępie na licencji Creative Commons – Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0). Oznacza to, że:

  • mogą być udostępniane i cytowane pod warunkiem jednoznacznego i klarownego wskazania autora/autorki/autorów/autorek przywoływanego tekstu;
  • nie można korzystać ze środków prawnych lub technologicznych, które ograniczałyby innych w wykorzystywaniu tekstu na warunkach określonych w licencji.

Więcej informacji: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl