Czy należy chronić dzieci przed książkami?

Paul, M., Zając, M. (2022). Otwarci / ostrożni / niezdecydowani. Opinie i postawy bibliotekarzy względem kontrowersyjnych książek dla dzieci. Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP.


Abstrakt

Artykuł recenzyjny omawia książkę Magdaleny Paul i Michała Zająca Otwarci / ostrożni / niezdecydowani. Opinie i postawy bibliotekarzy publicznych względem kontrowersyjnych książek dla dzieci (2022). Monografia przedstawia postrzeganie przez pracowników i pracowniczki bibliotek publicznych dla dzieci i młodzieży w Polsce wybranych publikacji poruszających potencjalnie kontrowersyjne tematy, a przeznaczonych dla młodych odbiorców. Zaprezentowane zostały w niej także przypadki ograniczania dostępu do wybranych kontrowersyjnych książek w bibliotekach. Artykuł stanowi rekapitulację wyników badań, ze szczególnym uwzględnieniem przedstawionych w książce prywatnych doświadczeń bibliotekarzy oraz możliwych działań związanych z kontrowersyjnymi książkami.

Słowa kluczowe

bibliotekarze; biblioteki; cenzura; gatekeeping; literatura dla dzieci; Magdalena Paul; Michał Zając; tabu

Dahle, G., Nyhus, S. (2010). Włosy mamy (H. Garczyńska, tłum.). EneDueRabe. (wyd. oryg. 2007).

Dahle, G., Nyhus, S. (2013). Zły pan (H. Garczyńska, tłum.). EneDueRabe. (wyd. oryg. 2003).

de Haan, L., Nijland, S. (2010). Król i król (S. Paszkiet, tłum.). AdPublik. (wyd. oryg. 2000).

Dunin, J. (1992). Biblioteka a wolność myśli. Przegląd Biblioteczny, 1, 27–34.

Garcia-Febo, L., Hustad, A. Rösch, H., Sturges, P., Vallotton, A. (2012). Kodeks etyki IFLA dla bibliotekarzy i innych osób zatrudnionych w sektorze informacyjnym (Z. Gębołyś, tłum.). Pobrane 28 maja 2023 z: https://www.ifla.org/wp-content/uploads/2019/05/assets/faife/codesofethics/polishcodeofethicsfull.pdf.

Holzwarth, W., Erlbruch, W. (2015). O małym krecie, który chciał wiedzieć, kto mu narobił na głowę (Ł. Żebrowski, tłum.). Hokus-Pokus. (wyd. oryg. 1989).

Korpyś, I., Ginalska, N., Wiśnicka, A. (2017). Żołnierze wyklęci. Sfinks.

Lewandowicz-Nosal, G. (2023). Kontrowersyjne książki dla dzieci. Poradnik Bibliotekarza, 1, 16–17.

McNichols, S., Jennings, J., Herthel, J. (2019). Mam na imię Jazz (A. Abroziak, tłum.). Krytyka Polityczna. (wyd. oryg. 2014).

Paul, M., Zając, M. (2022). Otwarci / ostrożni / niezdecydowani. Opinie i postawy bibliotekarzy publicznych względem kontrowersyjnych książek dla dzieci. Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP.

Rankin, C. (2018). Wytyczne IFLA dla bibliotek obsługujących dzieci w wieku 0–18 lat (D. Grabowska, G. Lewandowicz-Nosal, R. Brzóska, tłum.). Pobrane 28 maja 2023 z: https://repository.ifla.org/bitstream/123456789/247/1/ifla-guidelines-for-library-services-to-children_aged-0-18-pl.pdf.

Żmigrodzki, Z. (1996). Patologia biblioteczna. Wydawnictwo UŚ.

Pobierz

Opublikowane : 2023-12-31


Morawska, J. (2023). Czy należy chronić dzieci przed książkami?. Dzieciństwo. Literatura I Kultura, 5(2), 170-179. https://doi.org/10.32798/dlk.1203

Justyna Morawska  justyna.k.morawska@gmail.com
Biblioteka Narodowa  Polska
https://orcid.org/0000-0001-5737-6154

Justyna Morawska – mgr, pracuje w Bibliotece Narodowej, gdzie na stanowisku kustosza zajmuje się koordynacją katalogowania literatury dla dzieci i młodzieży. Recenzuje publikacje dla tych grup wiekowych na łamach miesięcznika Nowe Książki. Kontakt: justyna.k.morawska@gmail.com.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Polityka Open Access
Wszystkie artykuły prezentowane na łamach „Dzieciństwa. Literatury i Kultury” są publikowane w otwartym dostępie na licencji Creative Commons – Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0). Oznacza to, że:

  • mogą być udostępniane i cytowane pod warunkiem jednoznacznego i klarownego wskazania autora/autorki/autorów/autorek przywoływanego tekstu;
  • nie można korzystać ze środków prawnych lub technologicznych, które ograniczałyby innych w wykorzystywaniu tekstu na warunkach określonych w licencji.

Więcej informacji: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl