RECENZENCI

Recenzenci zewnętrzni
prof. dr hab. Paulina Buchwald-Pelcowa, BN, Polska
dr hab. Jarosław Czubaty, UW, Polska
dr hab. Roman Dąbrowski, UJ, Polska
prof. dr hab. Bogusław Dopart, UJ, Polska
dr hab. Stanisław Janeczek, KUL, Polska
prof. dr hab. Barbara Judkowiak, UAM, Polska
dr hab. Paweł Kaczyński, UWr, Polska
prof. dr hab. Wojciech Kriegseisen, IH PAN, Polska
dr hab. Justyna Łukaszewicz, UWr, Polska
prof. dr hab. Krystyna Maksimowicz, UG, Polska
prof. dr hab. Andrzej Pieńkos, UW, Polska
prof. dr hab. Dobrochna Ratajczakowa, UAM, Polska
prof. zw. dr hab. Krystyna Stasiewicz, UWM, Polska