Kontakt

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego,
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa,
gmach główny Wydziału, I p., pok.22.