Rocznik ukazujący się w Warszawie od 1978 roku. Publikowane są w nim interdyscyplinarne prace autorów związanych z Uniwersytetem Warszawskim oraz innymi, polskimi i zagranicznymi, ośrodkami naukowymi. Stałe działy periodyku to: artykuły i rozprawy naukowe, recenzje, varia, noty. Tematyka to szeroko pojęte oświecenie.

ISSN: 0137-6942 (Print) ISSN: 0137-6942 (Online) DOI: 10.32798


 
 


  • BazHum
  • CEEOL
  • Index Copernicus
  • RCIN