Zespół redakcyjnyKOLEGIUM REDAKCYJNE
dr hab. Wanda Decyk-Zięba (redaktor naczelny) (Instytut Języka Polskiego UW)
dr hab. Jolanta Chojak (Instytut Polonistyki Stosowanej UW)
dr hab. Monika Kresa (zastępca redaktora naczelnego) (Instytut Języka Polskiego UW)
dr Ewelina Kwapień (Instytut Języka Polskiego UW)
prof. dr hab. Radosław Pawelec (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW)
dr Marta Piasecka (Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

Sekretarz Redakcji
dr Aleksandra Żurek-Huszcz
(Instytut Języka Polskiego UW)
e-mail: poradnikjezykowy@uw.edu.pl

RADA REDAKCYJNA
dr hab. Wanda Decyk-Zięba (przewodnicząca, Warszawa)
doc. dr Mirosław Dawlewicz (Wilno – Litwa)
prof. dr hab. Stanisław Dubisz (Warszawa)
prof. dr hab. Alla Kozhinowa (Mińsk – Białoruś)
prof. dr hab. Ałła Krawczuk (Lwów – Ukraina)
prof. dr hab. Andrzej Markowski (Warszawa)
prof. dr hab. Alicja Nagórko (Berlin – Niemcy)
prof. dr Marta Pančiková (Bratysława – Słowacja)
prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta (Warszawa)
prof. dr hab. Danuta Rytel-Schwarz (Lipsk – Niemcy)
prof. dr Olga Šapkina (Moskwa – Rosja)
prof. dr hab. Hélène Włodarczyk (Paryż – Francja)