1.
Długosz N. Bałkańskie cechy języka Goran w zakresie słowotwórstwa (na przykładzie wybranych formacji słowotwórczych). zl [Internet]. 30grudz.2020 [cytowane 8grudz.2021];54:129-42. Available from: https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/zl/article/view/724