Długosz, Natalia. Bałkańskie Cechy Języka Goran W Zakresie Słowotwórstwa (na Przykładzie Wybranych Formacji Słowotwórczych). Zeszyty Łużyckie 54 (grudzień 30, 2020): 129-142. Udostępniono grudzień 8, 2021. https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/zl/article/view/724.