Długosz, N. Bałkańskie Cechy Języka Goran W Zakresie Słowotwórstwa (na Przykładzie Wybranych Formacji Słowotwórczych). Zeszyty Łużyckie, T. 54, Dec. 2020, s. 129-42, doi:10.32798/zl.724.