Mičkec, S. „Czynniki Wpływające Na Przekaz Języka Mniejszościowego. Postawy Wobec Języka I Ideologie Językowe W Narracjach Rodziny Na Górnych Łużycac”h. Zeszyty Łużyckie, T. 56, Jan. 2022, s. 99-29, doi:10.32798/zl.715.