[1]
N. Długosz, Bałkańskie cechy języka Goran w zakresie słowotwórstwa (na przykładzie wybranych formacji słowotwórczych), zl, t. 54, s. 129-142, grudz. 2020.