[1]
S. Mičkec, „Czynniki wpływające na przekaz języka mniejszościowego. Postawy wobec języka i ideologie językowe w narracjach rodziny na Górnych Łużycac”h, zl, t. 56, s. 99-129, sty. 2022.