Hatłas, J. (2020) „Bolboka, Dmitrovka, Eski Troyan, Kurçu i Satılık-Hacı – gagauskie wsie w południowym Budziaku. Historia i perspektywy przetrwania diaspor”y, Zeszyty Łużyckie, 54, s. 143-166. doi: 10.32798/zl.725.