Długosz, N. (2020) Bałkańskie cechy języka Goran w zakresie słowotwórstwa (na przykładzie wybranych formacji słowotwórczych), Zeszyty Łużyckie, 54, s. 129-142. doi: 10.32798/zl.724.