Mičkec, S. (2022) „Czynniki wpływające na przekaz języka mniejszościowego. Postawy wobec języka i ideologie językowe w narracjach rodziny na Górnych Łużycac”h, Zeszyty Łużyckie, 56, s. 99-129. doi: 10.32798/zl.715.