Długosz, Natalia. 2020. Bałkańskie Cechy Języka Goran W Zakresie Słowotwórstwa (na Przykładzie Wybranych Formacji Słowotwórczych). Zeszyty Łużyckie 54 (grudzień), 129-42. https://doi.org/10.32798/zl.724.