Mičkec, Sara. 2022. „Czynniki Wpływające Na Przekaz Języka Mniejszościowego. Postawy Wobec Języka I Ideologie Językowe W Narracjach Rodziny Na Górnych Łużycac”h. Zeszyty Łużyckie 56 (styczeń), 99-129. https://doi.org/10.32798/zl.715.