DŁUGOSZ, N. Bałkańskie cechy języka Goran w zakresie słowotwórstwa (na przykładzie wybranych formacji słowotwórczych). Zeszyty Łużyckie, v. 54, p. 129-142, 30 dez. 2020.