MIČKEC, S. Czynniki wpływające na przekaz języka mniejszościowego. Postawy wobec języka i ideologie językowe w narracjach rodziny na Górnych Łużycach. Zeszyty Łużyckie, v. 56, p. 99-129, 22 jan. 2022.