Kłos, Z. (2020). Wojciech Kóčka – biografia udokumentowana Rec.: Piotr Pałys, Wojciech Kóčka w serbołużyckim ruchu narodowym (1945–1950). Wybór dokumentów. Opole, Instytut Śląski, 2019, 143 s. Zeszyty Łużyckie, 54, 223-226. https://doi.org/10.32798/zl.736