Hatłas, J. (2020). Bolboka, Dmitrovka, Eski Troyan, Kurçu i Satılık-Hacı – gagauskie wsie w południowym Budziaku. Historia i perspektywy przetrwania diaspory. Zeszyty Łużyckie, 54, 143-166. https://doi.org/10.32798/zl.725