Mičkec, S. (2022). Czynniki wpływające na przekaz języka mniejszościowego. Postawy wobec języka i ideologie językowe w narracjach rodziny na Górnych Łużycach. Zeszyty Łużyckie, 56, 99-129. https://doi.org/10.32798/zl.715