(1)
Šundov, L. Disfunkcionalna Patrijarhalna Obitelj U Šegedinovu Egzistencijalističkom Romanu Djeca Božja. zl 2022, 56, 81-95.