(1)
Długosz, N. Bałkańskie Cechy Języka Goran W Zakresie Słowotwórstwa (na Przykładzie Wybranych Formacji Słowotwórczych). zl 2020, 54, 129-142.