(1)
Mičkec, S. Czynniki Wpływające Na Przekaz Języka Mniejszościowego. Postawy Wobec Języka I Ideologie Językowe W Narracjach Rodziny Na Górnych Łużycach. zl 2022, 56, 99-129.