[1]
Hatłas, J. 2020. Bolboka, Dmitrovka, Eski Troyan, Kurçu i Satılık-Hacı – gagauskie wsie w południowym Budziaku. Historia i perspektywy przetrwania diaspory. Zeszyty Łużyckie. 54, (grudz. 2020), 143-166. DOI:https://doi.org/10.32798/zl.725.