Zobrazení rodiny ve fanouškovské literatuře ze světa Harryho Pottera


Abstrakt

J. K. Rowling's Harry Potter series is indisputably a work that has influenced several generations of readers, gained many devoted fans, and over the years has accumulated a huge number of fan literary attempts to keep the beloved fictional world alive. One of the most important motives of the whole work is family. It is a motif that keeps coming back in many variations, and the emphasis on the family is also a kind of legacy of the whole text. It therefore naturally appears in the related fan literature. The aim of this article is to outline, at least basicly, the way in which families are portrayed in fanfiction, to characterize individual types and possibilities of their origin and construction, and to give specific examples of stories. We will try to compare the depiction of families not only with the original series, but also partly with real life.


Opublikowane : 2022-01-14


Šmídová, T. (2022). Zobrazení rodiny ve fanouškovské literatuře ze světa Harryho Pottera. Zeszyty Łużyckie, 56, 31-48. https://doi.org/10.32798/zl.839

Tereza Šmídová  tereza.smidova@uhk.cz
UHK  Czechy
https://orcid.org/0000-0002-6412-0824

Tereza Šmídová působí na Katedře českého jazyka a literatury Univerzity Hradec Králové. Ve své odborné činnosti se zabývá problematikou fanficion v kontextu literární komunikace. 


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

PRAWA AUTORSKIE
Rocznik „Zeszyty Łużyckie” jest wydawany na licencji niewyłącznej: Creative Commons - Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC-BY)
(https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode). Przesłanie artykułu oznacza zgodę na jego udostępnienie na tej licencji. Licencja zostaje udzielona Wydawnictwom Uniwersytetu Warszawskiego na 5 lat (po upływie tego terminu przekształca się w zgodę udzieloną na czas nieoznaczony) na następujące pola eksploatacji:
• utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej liczbie egzemplarzy (w tym w tłumaczeniu na inne języki) w znanych w dniu zawarcia niniejszego porozumienia technikach: drukiem w dowolnej formie, techniką cyfrową, techniką reprograficzną, za pomocą zapisu magnetycznego, zapisu na kliszy fotograficznej, oraz wprowadzania egzemplarzy do obrotu;
• wprowadzanie do sieci komputerowej Wydawcy;
• publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, a w szczególności rozpowszechnianie w sieciach informatycznych, w tym komputerowych (Internet, sieci lokalne), telefonicznych oraz innych znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy;
• najem, użyczanie;
• nadawanie za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stacje naziemne bądź satelitarne;
• kopiowanie i powielanie w technologiach fotomechanicznych lub innych znanych w dniu zawarcia porozumienia;
• publiczne odtwarzanie;
• wykorzystywanie do celów reklamowych i promocyjnych, w tym w sieciach informatycznych.