Променящата се традиция на поменалните влашки хорà по Великден. Резултати от дългосрочно фотографско изследване (2004–2014)


Abstrakt

The article presents the results of a photographic study on the Vlach custom of chain dances researched in Bulgaria. Fieldwork for the study was conducted over a 10-year period (2004–2014) with the participation of students of the Krastyo Sarafov National Academy for Theatre and Film Arts. The visual materials archive, in part accompanying the present article (8 photographs), allows for a compara- tive study of the phenomena as observed through the years along with the land- scape of changes, to be drawn. Regardless of the noticeable and registered degra- dation in the ritual, the author is strongly convinced that Vlach mourning dances remain very much alive as a tradition which has undergone a particular kind of transformation.

Анастасова, А. (2002). „Наял се като влах на помана“ (Още веднъж за помана за жив). В: Сантова, М.; Станоева, И. (съст.), Северозападна България: общности, традиции, идентичност. Регионални проучвания на българския фолклор, Т. 4 (60–64), София: Акад. издат. „Проф. Марин Дринов“.

Бизеранова, С. (2013). Между живота и смъртта. Погребални и поменални обичаи при българи и власи във Видинско. Враца: Алекспринт.

Иванов, А. (2014). Исторически корени и традиции на духовите оркестри в България. София: Жарава.

Шебран, С. (2005). Власите в България – между „голямата“ и „малката“ история. Български фолклор, год. XXXI, кн. 1, 59.

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-30


Андонов, К. (2020). Променящата се традиция на поменалните влашки хорà по Великден. Резултати от дългосрочно фотографско изследване (2004–2014). Zeszyty Łużyckie, 54, 67-80. https://doi.org/10.32798/zl.731

Красимир Андонов 
National Academy for Theatre and Film Arts: Sofia  Bułgaria
https://orcid.org/0000-0002-1325-1226

Красимир Андонов е доцент в Националната академия за театрално и фил- мово изкуство в София „Кр. Сарафов“, ръководител на специалност „Фото- графия“, професионално активен филмов оператор и фотограф. Заснел е пет пълнометражни игрални филма и десетки документални филми, чиято тематика често засяга актуалните проблеми на малцинствата в България.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

PRAWA AUTORSKIE
Rocznik „Zeszyty Łużyckie” jest wydawany na licencji niewyłącznej: Creative Commons - Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC-BY)
(https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode). Przesłanie artykułu oznacza zgodę na jego udostępnienie na tej licencji. Licencja zostaje udzielona Wydawnictwom Uniwersytetu Warszawskiego na 5 lat (po upływie tego terminu przekształca się w zgodę udzieloną na czas nieoznaczony) na następujące pola eksploatacji:
• utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej liczbie egzemplarzy (w tym w tłumaczeniu na inne języki) w znanych w dniu zawarcia niniejszego porozumienia technikach: drukiem w dowolnej formie, techniką cyfrową, techniką reprograficzną, za pomocą zapisu magnetycznego, zapisu na kliszy fotograficznej, oraz wprowadzania egzemplarzy do obrotu;
• wprowadzanie do sieci komputerowej Wydawcy;
• publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, a w szczególności rozpowszechnianie w sieciach informatycznych, w tym komputerowych (Internet, sieci lokalne), telefonicznych oraz innych znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy;
• najem, użyczanie;
• nadawanie za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stacje naziemne bądź satelitarne;
• kopiowanie i powielanie w technologiach fotomechanicznych lub innych znanych w dniu zawarcia porozumienia;
• publiczne odtwarzanie;
• wykorzystywanie do celów reklamowych i promocyjnych, w tym w sieciach informatycznych.