A curious case of Cyprus: is minority discourse eligible?


Abstrakt

The article points to several examples from contemporary Cypriot politics and culture that would expose a change in how Greek Cypriots think about themselves. It is suggested that they now regard themselves no longer merely as part of a greater Hellenic world, but rather as a particular minority, not (yet) ethnically diverse, that stays within its boundaries.

Ayiomamitou, I.; Yiakoumetti, A. (2017). Skewed Sociolinguistic Awareness of a Native Non-standard Dialect: Evidence from the Cypriot Greek Writing of Greek Cypriot Students. Frontiers in Psychology 8, 1–10.

Borowska, M. (2014). Panorama greckojęzycznej literatury cypryjskiej. W: Borowska, M.; Maliszewski, D.; Kordos, P. (red.), Cypr: dzieje, literatura, kultura, vol. II (43–171). Warszawa: Wydawn. Naukowe SubLupa.

Bryant, R. (2012). The past in pieces: Belonging in the new Cyprus. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

Calotychos, V. (2003). The Cultural Geographies of (Un)Greekness, In: idem, Modern Greece. A Cultural Poetics, London: Berg Publishers, 157–194.

Constaninou, C.M. (2007). Bicommunalism, Hybridity and the “Cyprus Problem”, Cooperation and Conflict. Journal of the Nordic International Studies Association 42 (3), 247–270.

Dodd, C. (2010). The History and Politics of the Cyprus Conflict. London: Palgrave Macmillan.

Fergusson, Ch. (1959). Diglossia, Word 15, 325–340.

Hatay, M. (2007). Is the Turkish Cypriot Population Shrinking? An Overview of the Ethno-Demography of Cyprus in the Light of the Preliminary Results of the 2006 Turkish-Cypriot Census. Oslo: PRIO.

Horrocks, G. (1997). Greek: A History of the Language and its Speakers, Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell.

Loizides, N.C. (2007). Ethnic Nationalism and Adaptation in Cyprus. International Studies Perspectives 8, 172–189.

Loizos, P. (1974). The Progress of Greek Nationalism in Cyprus: 1878–1970. In: Davis, J. (ed.). Choice and Change: Essays in Honour of Lucy Mair. London: Athlone, 114–133.

Mallinson, W. (2005). Cyprus. A Modern History. London – New York: I.B. Tauris.

Mazower, M. (2000). The Balkans. A short history, New York, NY: Modern Library.

Michalska, I. (2014). Postawy greckocypryjskich studentów wobec standardu języka nowogreckiego. In: Borowska, M.; Maliszewski, D.; Kordos, P. (red.), Cypr – dzieje, literatura, kultura. Vol. II. Warszawa: Wydawn. Naukowe SubLupa, 29–42.

Navaro-Yashin, Y. (2006). De-ethnicizing the Ethnography of Cyprus: Political and Social Conflict between Turkish Cypriots and Settlers from Turkey. In: Papadakis, Y.; Peristianis, N.; Welz, G. (eds.), Divided Cyprus, Modernity, History and an Island in Conflict. Bloomington, In: Indiana University Press. Navaro-Yashin, Y. (2012). The Make-believe Space. Affective Geography in a Post-war Polity. London – Durhan: The Duke University Press.

Papadakis, Y. (1993). Perceptions of History and Collective Identity: A Study of Contemporary Greek Cypriot and Turkish Cypriot Nationalism. Ph.D. diss. University of Cambridge.

Papadakis, Y. (2005). Echoes from the Dead Zone. Across the Cyprus Divide. London – New York: I.B. Tauris.

Papadakis, Y. (2008). Narrative, Memory and History Education in Divided Cy- prus: A Comparison of Schoolbooks on the “History of Cyprus”, History and Memory, 20.2, 128–148.

Papapavlou, A. (1998). Attitudes toward the Greek Cypriot dialect; sociocultural implication. International Journal of the Sociology of Language 134, 15–28.

Pavlou, P.; Papapavlou, A. (2004). Issues of dialect use in education from the Greek Cypriot perspective. International Journal of Applied Linguistics 14, 243–258.

Peristianis, N. (2006). Cypriot Nationalism, Dual Identity, and Politics. In: Papadakis, Y.; Peristianis, N.; Welz, G. (eds.), Divided Cyprus, Modernity, History and an Island in Conflict. Bloomington, IN: Indiana University Press.

Stylianou-Lambert, Th.; Bounia, A. (2016). Political museum: power, conflict, and identity in Cyprus. New York: Routledge.

Terkourafi, M. (2001). Politeness in Cypriot Greek: A frame-based approach. Ph.D. diss. University of Cambridge.

Theophanous, A. (2011). Ethnic Identity and the Nation–State in the Era of Glo- balization: the Case of Cyprus. International Journal of Politics, Culture, and Society, 24, 45–56.

Βουτουρής, Π. (2011). Η Ιδεολογική κατασκευή μιας νεοκυπριακής λογοτεχνίας. Πλανόδιον 12 (51), 742–770.

Γεωργίου, Α. (2014). Ένα άλμπουμ ιστορίες. Αθήνα: Ροδακιό.

Κεχαγιόγλου, Γ.; Παπαλεοντίου, Λ. (2010). Ιστορία της νεότερης Κυπριακής λογοτεχνίας. Λευκωσία: Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών Κύπρου.

Μαυράτσας, Κ. (1998). Όψεις του ελληνικού εθνικισμού στην Κύπρο. Αθήνα: Κατάρτι.

Παπαγγέλου, Ρ. (2001). Το κυπριακό ιδίωμα. Μέγα κυπρο-ελληνο-αγγλικό και με λατινική ορολογία λεξικό: Ερμηνευτικό, ετυμολογικό, προφοράς, ορθής γραφής. Αθήνα: Ιόλκος.

Σολωμού, Αι. (2012). Ημερολόγιο μιας απιστίας. Αθήνα: Ψυχόγιος. Σολωμού, Αι. (2015). Το μίσος είναι η μισή εκδίκηση. Αθήνα: Ψυχόγιος.

Τσαούσης, Γ. (2009). Ελληνισμός και Ελληνικότητα. In: idem, Ελληνισμός και Ελ- ληνικότητα. Ιδεολογικοί και Βιωματικοί Άξονες της Νεοελληνικής Κοινωνίας, Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 15–27.

Χατζηιωάννου, Κ. (2010). Ετυμολογικό λεξικό της ομιλούμενης κυπριακής διαλέκτου: ιστορία, ερμηνεία και φωνητική των λέξεων με τοπωνυμικό παράρτημα. Λευκωσία: Επιφανίου.


Opublikowane : 2020-12-30


Kordos, P. (2020). A curious case of Cyprus: is minority discourse eligible?. Zeszyty Łużyckie, 54, 167-176. https://doi.org/10.32798/zl.728

Przemysław Kordos 
Uniwersytet Warszawski  Polska
https://orcid.org/0000-0001-6144-0243

Przemysław Kordos, PhD, academic teacher. His interests revolve around Modern Greece and Cyprus (literature in the 21st century, contemporary culture and folk culture, travelers). He teaches at the Modern Greek Philology department, “Artes Liberales” faculty of liberal arts, University of Warsaw.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

PRAWA AUTORSKIE
Rocznik „Zeszyty Łużyckie” jest wydawany na licencji niewyłącznej: Creative Commons - Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC-BY)
(https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode). Przesłanie artykułu oznacza zgodę na jego udostępnienie na tej licencji. Licencja zostaje udzielona Wydawnictwom Uniwersytetu Warszawskiego na 5 lat (po upływie tego terminu przekształca się w zgodę udzieloną na czas nieoznaczony) na następujące pola eksploatacji:
• utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej liczbie egzemplarzy (w tym w tłumaczeniu na inne języki) w znanych w dniu zawarcia niniejszego porozumienia technikach: drukiem w dowolnej formie, techniką cyfrową, techniką reprograficzną, za pomocą zapisu magnetycznego, zapisu na kliszy fotograficznej, oraz wprowadzania egzemplarzy do obrotu;
• wprowadzanie do sieci komputerowej Wydawcy;
• publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, a w szczególności rozpowszechnianie w sieciach informatycznych, w tym komputerowych (Internet, sieci lokalne), telefonicznych oraz innych znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy;
• najem, użyczanie;
• nadawanie za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stacje naziemne bądź satelitarne;
• kopiowanie i powielanie w technologiach fotomechanicznych lub innych znanych w dniu zawarcia porozumienia;
• publiczne odtwarzanie;
• wykorzystywanie do celów reklamowych i promocyjnych, w tym w sieciach informatycznych.