1.
Dybizbański M. Granice romantyzmu w dziejach polskiej komedii według dziewiętnastowiecznej krytyki krajowej. pflit [Internet]. 20cze.2021 [cytowane 29wrz.2022];(11 (14):182-0. Available from: https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/597