1.
Bartnikowska-Biernat M. Teofil Lenartowicz jako wykładowca Akademii im. Adama Mickiewicza w Bolonii. pflit [Internet]. 20cze.2021 [cytowane 29wrz.2022];(11 (14):365-7. Available from: https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/549