1.
Rot-Buga E. „Szczęśliwe niegdy ruskie [. ] kraje” − Józefa Bartłomieja Zimorowica wizja Arkadii spopielonej. pflit [Internet]. 2cze.2014 [cytowane 5cze.2023];(4(7):307-32. Available from: https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/218