1.
Borysowska A. Z kolekcji domowych do zbiorów publicznych – księgozbiory pisarzy w Muzeum Literackim Książnicy Pomorskiej w Szczecinie. pflit [Internet]. 4lip.2019 [cytowane 5luty2023];(9(12) cz.2):83-6. Available from: https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/122