Tomkowski, Jan. Dylematy Autora Antologii. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, no. 12 (15) (czerwiec 12, 2022): 261-273. Udostępniono wrzesień 26, 2022. https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/884.