Stachura-Lupa, Renata. O Antologizowaniu W Drugiej Połowie XIX Wieku (na Marginesie Antologii Władysława Bełzy). Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, no. 12 (15) (czerwiec 12, 2022): 113-130. Udostępniono wrzesień 26, 2022. https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/774.