Potkański, Jan. Niedokończona Psychoza Witolda Gombrowicza. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, no. 12 (15) (czerwiec 12, 2022): 387-401. Udostępniono październik 6, 2022. https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/773.