Michalski, Przemysław. Dystopie Philipa Larkina. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, no. 4(7) (czerwiec 2, 2014): 177-192. Udostępniono marzec 28, 2023. https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/210.